Annons

Annons

Debatt: ”Produktivitet straffas med fråntagen legitimation”

"Myndigheterna är för hårda mot duktiga tandläkare som använder N2", skriver tandläkaren och psykoterapeuten Nils Norrsell i ett debattinlägg. Försäkringskassans Tomas Lindh svarar direkt.

Illustration: Colourbox

”Det är inte resultaten som räknas. Det är inte heller patientens bästa eller önskemål som tillmäts betydelse när Försäkringskassan ska spara pengar. Man ger sig på några av landets mest kompetenta, produktiva och omtyckta tandläkare. Ersättning för utfört arbete krävs tillbaka samtidigt som anmälan görs till IVO. Bedömare där letar efter fel, men bortser från patientnöjdhet och lyckade resultat. De tittar i stället efter om dogmatiskt utformade regler har följts till punkt och pricka.

Flera N2-tandläkare har felaktigt anklagats för otäta rotfyllningar, och för att kofferdam inte har använts, trots att detta inte på något sätt har visats påverka resultatet. Det som verkligen betyder något är att skapa bakteriefrihet och därigenom minska risken för sepsis och hjärtsjukdom. I stället för att värdesätta detta ses en missad notering om diagnos före extraktion av en liten, värdelös rotrest som ett synnerligen allvarligt fel, även om det framgår av röntgen att bedömningen varit korrekt. Felet har anförts som en av anledningarna till deslegitimation.

Andra exempel på dogmatism är att hävda att man aldrig får göra en stabiliserande bro efter selektiva extraktioner förrän de parodontala förhållandena är goda och tandhygienen är perfekt. I många fall kan en rotbehandling med N2 påskynda nybildning av ben runt en tand. Exempel på detta finns, men de har aldrig fått visas på den odontologiska riksstämman.

Tandläkare som inte noterat i journalen hur de har tänkt när de utfört en behandling utifrån omfattande klinisk erfarenhet, kan mista både sitt arvode och sin legitimation trots goda behandlingsresultat. Försäkringskassan och Ansvarsnämnden har ifrågasatt behandlingar som har gått snabbt. Produktivitet har straffats genom deslegitimation och återkrav av arvoden.

Ansvarsnämndens ordförande ska ha varit ordinarie domare och övriga ska ha insikter i hälso- och sjukvård. Anklagade N2-tandläkare har alla sagt att de upplevt att deras argument inte alls tycks ha beaktats. De säger att de mötts av total brist på förståelse. Kanske kan det förklaras med att nämnden litar på specialisters utsagor utan att känna till att endodontister har fördömt N2 i över 50 år? Det är ett kroppseget ämne som visats vara både ofarligt och effektivt mot bakterier i rotkanaler.

Konsekvenserna för tandläkare som fråntas sin legitimation är förödande. Från den ena dagen till den andra mister de sin försörjningskälla. Den beprövade erfarenheten ratas. Försäkringskassan, Ivo och Hsan har inte förstått hur den kliniska verkligheten ser ut, och fråntagit duktiga tandläkare deras legitimation på felaktig grund. Empati, effektivitet, nöjda patienter och goda resultat har inte värdesatts.”

Nils Norrsell
tandläkare, leg psykoterapeut

svar direkt

”Inget återbetalningskrav har ställts enbart baserat på val av N2  ”

Nuvarande statliga tandvårdsstöd introducerades den 1 juli 2008. Försäkringskassan är den myndighet som reglerar utbetalningar och återkrav på utbetalda medel från tandvårdsstödet till vårdgivare.
Under perioden från och med juli 2008 fram till februari 2024 har inget återkrav på utbetalda medel ställts till vårdgivare anslutna till tandvårdsstödet baserat enbart på val av rotfyllningsmaterialet N2.

 

Tomas Lindh, försäkringsodontologisk koordinator, Försäkringskassan

Upptäck mer