Annons

Annons

Få fuskar med tandvårdsstödet

Några få procent av allt tandvårdsstöd betalas ut på felaktiga grunder. Det är en liten andel jämfört med andra socialförsäkringssystem, enligt Försäkringskassan.

Mellan cirka 2 och 3,5 procent av tandvårdsstödet betalades ut på felaktiga grunder 2013. Det visar Försäkringskassans rapport ”Efterhandskontroller inom tandvården”.
Uttryckt i pengar har det under året handlat om sammanlagt mellan 104 och 179 miljoner kronor för mycket – av tandvårdsstödets sammanlagt uppåt 6 miljarder kronor.
– Det är lite jämfört med andra socialförsäkringssystem, säger Birgitta Rosengren, områdeschef för bland annat tandvårdsstödet.
Försäkringskassan har gjort efterhandskontroller av ersättningsperioder för 4 763 patienter. Totalt har nästan 61 000 tandvårdsåtgärder utförts på dessa patienter. För knappt 2 100 av dessa har Försäkringskassan krävt tillbaka tandvårdsstöd på sammanlagt 1,4 miljoner kronor. Det motsvarar 3,4 procent av åtgärderna som ingick i granskningen.
Drygt en tredjedel av Försäkringskassans återkrav beror på att vårdgivare uppger att de har utfört en åtgärd när det egentligen är en annan åtgärd som har gjorts.
Det kan röra sig om att vårdgivaren begär tandvårdsstöd för behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning (åtgärd 342) när det egentligen rör sig om mindre omfattning (åtgärd 341).
Anser du att det finns fog för att säga att tandläkare fuskar i någon större utsträckning?
– Det är klart att det kan finnas människor som fuskar med det statliga tandvårdsstödet, men vi ser inte att det är ett stort och utbrett fusk inom tandvårdsstödet, säger Birgitta Rosengren.
Misstänker Försäkringskassan att det rör sig om brott görs en polisanmälan. Fem polisanmälningar gjordes 2014.
Läs mer i Tandläkartidningens granskning ”Få tandläkare fuskar med tandvårdsstödet” i Tandläkartidningen nummer 6 2015.
Läs även Tandläkartidningens artikel Tandvården kritiserar Kalla Faktas granskning

Upptäck mer