Annons

Annons

Färre svenskar väljer att avstå från tandvård

15 procent av de svenskar som under förra året upplevde att de hade behov av tandvård, avstod ändå vid något tillfälle att söka vård. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

Då, 2004, var siffran 19 procent, så andelen har under den senaste tioårsperioden minskat med fyra procentenheter.
Bland invånarna i Stockholms och Norrbottens län är andelen som avstått från att söka vård trots behov störst. Minst är den i Jönköpings län.
Som den överlägset vanligaste orsaken till att man avstått från att söka tandvård trots behov anges ekonomiska skäl, visar Folkhälsomyndighetens statistik.
Statistiken visar också att personer som är sjukskrivna eller arbetslösa upplever sig ha sämst tandhälsa, medan yrkesverksamma personer med hög utbildning och bra lön bedömer sin tandhälsa som god.

Upptäck mer