Annons

Annons

50 procent känner till ATB

50 procent av befolkningen känner till det allmänna tandvårdsbidraget, och 67 procent att det finns ett högkostnadsskydd inom tandvården. Det visar den kartläggning som Försäkringskassan gjort.

Undersökningen är ett regeringsuppdrag och har gjorts genom telefonintervjuer. Det Försäkringskassan velat få information om är hur stor andel av befolkningen som känner till det statliga tandvårdsstödet, högkostnadsskyddet, det allmänna tandvårdsbidraget och möjligheten att få abonnemangstandvård.

När Socialstyrelsen förra året genomförde en studie om svenska folkets kunskap om det allmänna tandvårdsbidraget framkom det att 50 procent hade kännedom om det; kassans undersökning visar samma resultat.

Trots att 50 procent av befolkningen känner till ATB är det endast 24 procent av dessa som vet vilken ersättning de har rätt till. Detta skulle kunna leda till att bidraget inte påverkar patienternas besöksfrekvens hos tandvården.

Osäkerhet om belopp
67 procent av befolkningen uppger att de känner till att det finns ett högkostnadsskydd, vilket är en något högre andel än i Socialstyrelsens undersökning. Osäkerheten om ersättningsnivåerna är hög. Av dem som uppgett att de känner till högkostnadsskyddet är det 75 procent som är osäkra på från vilket belopp de har rätt till ersättning.

Undersökningen visar också att 78 procent känner till den fria prissättningen och 52 procent att det finns möjlighet att teckna abonnemangstandvård inom folktandvården.

Slutsatsen från kassans studie är att det finns ett samband mellan benägenheten att göra förebyggande besök och låga utbetalningar från högkostnadsskyddet. Detta skulle enligt kassan kunna tolkas som att om en större andel av befolkningen gör förebyggande besök ger det på sikt mindre omfattande tandvårdsbehov och därmed minskade kostnader för patienter och för samhället. Därför gäller det att hitta en strategi för att uppmuntra medborgarna till förebyggande tandvård.
Hela rapporten finns på www.forsakringskassan.se
Mats karlsson

 

Upptäck mer