Annons

Annons

Förändringen har startat

Arbetet med att forma en ny organisation för alla tandläkare har startat. Den 28 mars hölls ett extra förbundsmöte där olika modeller diskuterades.

Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg poängterade i sitt inledningsanförande att mötets uppgift var att blicka framåt och med förbundets bästa för ögonen diskutera hur kårens gemensamma odontologiska intressen bäst kan tas tillvara.
Bakgrunden till extramötet var Privattandläkarnas uttåg ur förbundet vid årsskiftet.
– Då tappade vi 3 300 medlemmar. Av dessa har en tredjedel redan återvänt och det är fantastiskt, sade Gunilla Klingberg.
Medlemstappet har fått ekonomiska konsekvenser för Tandläkarförbundet med det ska inte påverka den redan beslutade verksamhetsplanen.
– Men vi startar inte några nya stora projekt i år.
En projektgrupp inom förbundsstyrelsen har tagit fram sex olika tänkbara scenarier för en framtida konstellation bestående av ett tandläkarförbund och fyra eller fler föreningar för tandläkare grupperade efter i första hand verksamhetsform. Av dessa var det framförallt tre som diskuterades under förbundsmötet:
• Fyra riksföreningar och ett förbund som tidigare där tandläkaren först blir medlem i en riksförening och därefter i förbundet
• Ett förbund och fyra föreningar helt fristående från varandra
• Ett förbund där man har sitt primära medlemskap och därefter i någon av de fyra föreningarna
Fyra personer utsågs att ingå i en referensgrupp som ska hämta in synpunkter från tandläkarna i landet för att sen föra dem vidare till förbundsstyrelsen inför det fortsatta arbetet med den nya organisationen. De fyra är:
• Christina Ternebrink, Göteborg, som representerar de tillfälliga avdelningarna för privattandläkare
• Birgitta Ström Antonsson, tjänstetandläkare i Kalmar
• Per Vult von Steyern, lärare i Malmö
• Farid Khodabandehlou, studerande i Stockholm
Gruppen träffar förbundsstyrelsen första gången den 16 april. Arbetet fortsätter sedan fram till sommaren då förslaget till en organisationsmodell ska förankras och nya stadgar skrivas för att sedan klubbas vid det ordinarie förbundsmötet i december. Eventuellt kan ytterligare ett extra förbundsmöte behövas i höst.
Läs mer om diskussionen i Tandläkartidningen nummer 6 som kommer ut den 3 maj.

Upptäck mer