Annons

Annons

Nyheter 2024-03-05

Förslag: Legitimation ska krävas för att få tandvårdsstöd

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har presenterat förslag till förändringar i nästa års föreskrift för det statliga tandvårdsstödet. Bland annat vill TLV avskaffa utbytesåtgärden för implantat.

Foto: Peter Söderlund

Nu är TLV:s förslag till förändringar i tandvårdsstödet ute på remiss. Bland annat vill man ställa krav på tandläkar- eller tandhygienistlegitimation för att få ersättning från tandvårdsstödet.

Fusk med det statliga tandvårdsstödet är en fråga som uppmärksammats av både regeringen och statliga myndigheter. Därför vill Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nu reglera i nästa års föreskrift att endast den som har formell kompetens för en åtgärd kan få ersättning från tandvårdsstödet.

Erfarenheten visar att tandvårdsstöd även betalats ut till personer utan legitimation. I den statliga utredningen om ökad kontroll av tandvårdssektorn, som presenterades i höstas, föreslås att Försäkringskassan ska få hämta in uppgifter från Socialstyrelsens register över hälso-och sjukvårdspersonal (HOSP). På så sätt kan Försäkringskassan redan vid ansökan om statligt tandvårdsstöd kontrollera att den sökande har svensk legitimation.

Peter Karlsson.

I dag behöver den behandlande tandläkaren eller tandhygienisten bara uppge sitt namn. Nu vill TLV alltså förtydliga bestämmelserna i föreskriften.

Däremot kommer det inte att ske någon kontroll i samband med ansökan. Om behandlande tandläkare eller tandhygienister utan svensk yrkeslegitimation ansöker om tandvårdsstöd sker kontrollen i samband med Försäkringskassans efterhandskontroller, där felaktigheten förhoppningsvis fångas upp.

– Det finns personer som saknar legitimation och som fortsätter arbeta, säger Peter Karlsson, odontologisk utredare på TLV.

Rätten att delegera arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter kommer dock inte att påverkas.

TLV föreslår även en rad andra förändringar för tandvårdsstödet. Bland annat gäller det utbytesåtgärder. I dag är det möjligt att byta terapi från en brokonstruktion till en implantatbehandling. Behandlingen avser en entandslucka där en eller båda granntänder redan har genomgått en omfattande restaurering. Ersättning betalas då ut enligt en brokonstruktion.

– Hos Försäkringskassan är i detta sammanhang en bro något fiktivt. Det här har skapat förvirring, säger Achilleas Kitsoulis, odontologisk utredare på TLV.

I dag innebär en implantatbehandling som utbytesterapi att man låser intilliggande tänder för kronterapi i tre år, eftersom Försäkringskassan har registrerat en bro. Patienten får alltså stå för hela kostnaden om det skulle bli nödvändigt med en krona i ett senare skede. Det vill TLV komma bort ifrån genom att ta bort utbytesåtgärderna för implantat.

Utbytesåtgärder försvinner
 • 2 § tillförs att behandlaren ska ha formell kompetens för den aktuella uppgiften för att åtgärderna ska vara ersättningsberättigande. Det gäller även om behandlingen helt eller delvis delegerats.
 • En definition tillförs 4 § Definitioner, för att tydliggöra vad anses med vävnadsskada i föreskrifterna.
 • Tillstånd 5032 utökas så att implantatbehandling blir ersättnings­berättigande även när endast en granntand till tandluckan är intakt eller har ringa restaurering. Åtgärder för emaljretinerad bro 804 och 805 tillförs tillståndet.
 • En ny regel E.17 införs som möjliggör att åtgärderna 852, 853 samt 858 blir ersättnings­berättigande inom tandposition 6–6, efter förhandsprövning till Försäkringskassan, om konstruktionen involverar implantat i tandposition 7 eller 8. Detta ska endast gälla vid ny konstruktion inom tillstånd 5448.
 • Täckprotes på implantat blir ersättningsberättigande även när enstaka tänder finns kvar i käken. Det möjliggörs vid tillstånd 5016, 5035 och 5448 när minst tolv bredvidliggande tänder saknas.
 • En restriktion tillförs mellan åtgärd 303 Sjukdoms- eller smärt­behandling och 831 Justering av avtagbar protes, för att tydliggöra att båda inte ersätts under samma dag för samma käke.
 • Åtgärd 432 Benaugmentation med benersättningsmaterial … förtydligas avseende kravet på dokumentation av de buckala eller linguala fenestrationerna.
 • En ny åtgärd 711 Fyllning, utförd av tandhygienist tillförs slitage­tillstånd 4072 och 4073 samt tillstånd för förlust av tandsubstans respektive fyllningsmaterial 4081 och 4772.
 • Texten i åtgärd 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist förtydligas och åtgärden tillförs i tillstånd 1302 Behov av omfattande undersökning eller utredning
 • En ny åtgärd 820 Skena med tandersättning för temporärt bruk tillförs tillstånd 5005 och 5006. Tillägget medför också ändringar i rubriktexten till tillstånd 5005 och i villkorstexten till både 5005 och 5006.
 • Utbytesåtgärderna för implantat i entandslucka i stället för ersät­tn­ingsberättigande tandstödd bro tas bort. Det innebär att om båda granntänderna till luckan har mycket omfattande restaurationer kommer endast en tandstödd bro att vara ersättningsberättigande i tillstånd för entandslucka.

Källa: TLV

Achilleas Kitsoulis.

– Det är svårt för alla att förstå att man under tre år inte kan få tandvårdsersättning för protetik på en granntand om man valt utbytesterapi i tandluckan, säger Peter Karlsson.

Enligt dagens föreskrifter betalas full ersättning för implantat endast ut om båda stödjetänderna är friska. TLV föreslår nu att det ska räcka med att en av tänderna är frisk.

– Om patienten vill ha ett implantat trots att ingen av granntänderna är friska betalas ingen ersättning ut, säger Achilleas Kitsoulis.

Ännu en nyhet rör befintliga implantatkonstruktioner som fäster bakom 6–6. Här medger tandvårdsstödet i många fall inte ersättning för gamla konstruktioner som behöver genomgå rekonstruktion.

– Det ska vara möjligt att få en förhandsprövning hos Försäkringskassan för en sådan behandling, säger Achilleas Kitsoulis.

När det gäller kirurgi vill TLV ge allmäntandläkare större möjlighet till tandvårdsersättning vid rekonstruktiv kirurgi.

– Det betyder att patienter inte behöver stå i kö hos specialister. Det finns allmäntandläkare som har kompetens för sådana ingrepp, säger Peter Karlsson.

För tandhygienister innebär nästa års föreskrifter också nyheter kring undersöknings- och reparativa åtgärder. Referenspriset på lagningar baseras i dag på att det är en tandläkare som borrar. En tandhygienist som gör en egen lagningsåtgärd är mer kostnadseffektivt för staten så länge det inte handlar om att avlägsna tandsubstans, anser TLV.

Förslaget är utskickat på remiss, med sista svarsdatum den 5 april.  Den 27 maj fattar myndigheten beslut om ändringar i föreskriften, och dessa föreslås börja gälla den 15 januari 2025.

Upptäck mer