Annons

Annons

Fortsatt många tandläkare förlorar legitimationen

Antalet indragna legitimationer för tandläkare ligger fortfarande på historiskt höga nivåer. Det framgår av statistik från HSAN.

Vanligaste grunden var grov oskicklighet
  • Den vanligaste grunden för ett återkallande under 2023 var grov oskicklighet. Åtta tandläkare fick sin legitimation indragen på den grunden.
  • Fem tandläkare ansökte själva om att få legitimationen återkallad.
  • I ett fall ligger allvarlig brottslighet bakom återkallandet.
  • I ett fall drog HSAN in en legitimation på grund av sjukdom.
  • Fem tandläkare får genomgå prövotid i tre år.
  • I tre fall är grunden brott mot föreskrift.
  • En tandläkare får genomgå prövotid på grund av brottslighet
  • I det femte fallet är grunden oskicklighet.
  • För återkallelse av legitimation dömde HSAN enligt IVO:s yrkande i alla fall utom ett.
  • För prövotid gick HSAN gick på samma linje som IVO i samtliga ärenden.

Källor: IVO och HSAN

Maria Åberg, avdelningschef på IVO. Foto: Magnus Fröderberg, IVO.

Under perioden 2018–2022 gick antalet indragna legitimationer från fyra till tjugo.

Under 2023 sjönk däremot antalet återkallade legitimationer till femton. Sju av dessa beslut bygger på anmälningar som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde mellan 2021–2022. Det tog därmed ett till två år för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att utreda dessa fall, som slutade med återkallad legitimation på grund av grov oskicklighet. För påföljden prövotid var utredningstiden längre, närmare bestämt två till tre år.

IVO:s anmälningar till HSAN nådde toppen 2021 då inspektionen begärde att 19 legitimationer skulle återkallas.

Förklaringen till den kraftiga ökningen av antalet anmälningar från IVO förklaras bland annat av en nationell tillsyn som pågick under 2017.

En annan förklaring är att IVO numera hittar fler riskindivider är myndighetens förbättrade samarbete med Försäkringskassan.

– Vi får idag mer information som vi kan agera på. Begärda bidrag kan stämmas av mot behandlingar. Det kan även vara signaler om stora behandlingar, säger Maria Åberg, avdelningschef på IVO.

Kommer antalet indragna legitimationer ligga kvar på samma nivåer som under de senaste åren?

– Vår tillsyn har blivit effektivare, men jag kan inte svara på om vi fångar upp alla signaler, säger Maria Åberg.

– Om det hade funnits en tillstånds- och ägarprövning för privata tandläkarkliniker hade vi haft större befogenheter att hitta riskindivider, säger hon.

Upptäck mer