Annons

Annons

Från bäst till sämst tandläkarlön på fem år

Medianlönen för distriktstandläkare är lägst i Jönköpings län – 36 880 kronor i månaden före skatt. För fem år sedan var det precis tvärtom. 2012 hade distriktstandläkarna i Jönköping högst medianlön – 45 800 kronor.

Att medianlönen förändrats så mycket på fem år är inte så konstigt, tycker Eine Ståhl, ordförande i Tjänstetandläkarnas lokalavdelning i Jönköping.
– Vi har haft en väldigt stor omsättning på tandläkare och fått många nyutbildade. Omsättningen har varit nästan 20 procent på ett år. Erfarna tandläkare ersätts med unga tandläkare, och ingångslönen är drygt 33 000 kronor.
Varför slutar erfarna tandläkarna, förutom att de går i pension?
– Några har gått till privata aktörer eller flyttat till större städer. De har fått bättre lön och villkor på annat håll, säger Eine Ståhl.
Tjänstetandläkarna gör en sammanställning av medlemmarnas löner varje år. Den senaste lönestatistiken gäller 2017 och främst tandläkare anställda inom folktandvården. Den baseras på uppgifter från Tjänstetandläkarnas lokalavdelningar. Fram till förra året baserades statistiken på en årlig löneenkät som skickades ut till medlemmarna.

Spridning i lönerna

De flesta distriktstandläkare i landet tjänar mellan runt 33 400 kronor och 54 400 kronor i månaden före skatt. Medianlönen ligger på 41 200 kronor.
Den lägsta medianlönen har distriktstandläkarna i Jönköpings län. Den ligger på 36 880 kronor. Medianlönen är också relativt låg (under 41 000 kronor i månaden före skatt) i Värmland, Skåne, Västra Götaland, Örebro, Blekinge och Stockholm.
Tandläkarlönerna påverkas av hur länge de anställda har jobbat inom yrket och var i landet de arbetar, bland annat.

Höga löner bland anställda privattandläkare

Medianlönen för distriktstandläkare är högst bland anställda privattandläkare i Skåne – 52 000 kronor. Siffran är dock baserad på endast nio tandläkare.
Andra höga medianlöner enligt TT:s statistik finns bland privattandläkare utanför storstadsområdena (48 500 kronor) och i Stockholmsområdet (45 000 kronor) samt inom folktandvården i Sörmland (46 615 kronor) och Kalmar (45 350 kronor).
För distriktstandläkare som har fått legitimationen år 2013 till 2017 är medianlönen 34 550 kronor. De som legitimerades 2003 till 2012 har en medianlön på 40 775 kronor medan medianlönen för distriktstandläkare som fick legitimationen 2002 eller tidigare ligger på 50 895 kronor.

Sjukhustandläkarlön varierar

De drygt 120 sjukhustandläkarna som finns med i statistiken har en medianlön som ligger på 50 160 kronor, men det är stor spridning på lönerna. De flesta ligger på mellan 38 000 kronor och 66 000 kronor.
458 övertandläkare som inte är chefer finns med i statistiken. De har en medianlön på knappt 66 700 kronor, medan medianlönen för övertandläkare som också är chefer ligger på drygt 80 000 kronor i månaden.
Chefer i allmäntandvården har en medianlön på 64 000 kronor.
Här hittar du lönestatistik för 2018.
Här hittar du lönestatistik för 2019.

Upptäck mer