Annons

Annons

Ful protetik får kritik

Den protetiska behandlingen blev omfattande – och ful. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för en rad brister.

Patienten blev inte nöjd med sin nya protetiska konstruktion och vände sig till IVO, som håller med patienten om att resultatet inte blev acceptabelt ur estetiskt perspektiv. Gränsen mellan krona och tand hamnade högt över tandköttskanten i underkäksfronten och då fanns inte förutsättningarna för en godtagbar behandling, skriver IVO i sitt beslut.
Tandläkaren bemötte IVO:s kritik och menade att preparationsgränsen visst kunde läggas ovanför tandköttskanten. IVO:s svar:
”Man kan, och i vissa lägen ska, lägga preparationsgränsen ovanför tandköttskanten, men i just detta fall anser IVO att behandlingen blev fel.”
IVO anmärker också på att den permanenta konstruktionen cementerades fast redan drygt två månader efter att den provisoriska bron kom på plats. IVO anser att det var för kort tid för att utvärdera betthöjningar och konstruktionens funktionella utformning, bland annat.

Vitalitet på stödtänderna

IVO kritiserar också tandläkaren för att han inte kontrollerade vitaliteten på stödtänderna innan han utförde den fasta protetiken.
En annan brist var att behandlingen omöjliggjorde en god munhygien. Tandläkaren försökte förbättra resultatet på bron i underkäken genom att använda flytande komposit, vilket hindrade rengörningen. Även brokonstruktionen i överkäken hade brister. Det gick inte att komma åt mellan tänderna för att sköta munhygienen, enligt IVO.
Tandläkaren får också kritik på flera andra punkter. Trots att behandlingen var mycket omfattande, saknades både en fullständig terapiplan, samtycke från patienten och en medicinsk bedömning i journalen.

Rotkanalernas längd

Tandläkaren gjorde inte några vårdanteckningar vid flera av patientens besök. Flera rotfyllningar gjordes under den granskade behandlingsperioden, men det saknas dokumentation om rotkanalernas längd. Röntgenbilder och kliniska foton tagna vid tre olika till­fällen journalfördes aldrig. Det står alltså inte i journalen varför de togs eller vad de visade.
Ett annat problem var att patientens tandsjukdomar inte var färdigbehandlade eller utvärderade innan den permanenta konstruktionen cementerades fast.
Tandläkaren behandlade patientens svåra parodontala sjukdom flera gånger, men det finns ingen utvärdering med i dokumentationen. Patienten rökte, men hon fick endast en kortare information om riskerna med att fortsätta med det och erbjöds inte någon hjälp med att ­sluta.
Hon hade även hög risk för karies. Något år tidigare hade hon fått information om sambandet mellan kost och karies, men ingen annan profylax eller behandling för sjukdomen.

Upptäck mer