Annons

Annons

Hägglund om tandvården

Socialminister Göran Hägglund ger synpunkter på tandvårdens priser samt fusk i tandvården i en intervju i Göteborgs-Posten.

Göteborgs-Posten (GP) har de senaste dagarna granskat tandvården. Bland annat har GP skrivit att Försäkringskassan uppskattar att 300 miljoner årligen betalas ut på felaktiga grunder och att Inspektionen för socialförsäkringen tror att det kan vara upp till 1, 2 miljarder kronor.
– Alla siffror som finns för fusk eller felaktiga utbetalningar grundar sig på uppskattningar, de är väldigt osäkra. Men oavsett om det är mer eller mindre pengar är det förstås otroligt viktigt att komma åt allt fusk med skattemedel, kommenterar Göran Hägglund i en intervju i GP.
GP har också skrivit om att Socialstyrelsen fick kännedom om en misstänkt allvarlig felbehandling för ett och ett halvt år sedan och att utredningen inte är klar. Så här kommenterar Göran Hägglund:
– Om en tandläkare tillåts fortsätta med en verksamhet som han eller hon är uppenbart olämplig för, äventyrar det också andra patienters säkerhet. Det måste bli snabbare besked. Det ska vara rättssäkert, men snabbare.
I GP-intervjun framför Göran Hägglund också synpunkter på äldretandvården.
Västra Götalandsregionen har granskat tandvården för äldre och funktionshindrade. Av 312 slumpmässigt utvalda journaler som granskades upptäcktes brister i 198.
– De här siffrorna är förfärliga och vi har skäl att tro att tandhälsan hos många äldre är sämre än vad vi skulle önska. Det finns anledning att fundera på vad vi kan göra här, men jag har inga färdiga recept på det i dag, säger han.
Göran Hägglund uttalar sig också om vikten av en prisportal där tandläkarnas priser kan jämföras.
Läs intervjun med Göran Hägglund i Göteborgs-Posten.

Upptäck mer