Annons

Annons

Göteborg startar universitetstandvård

Folktandvården i Västra Götaland och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet etablerar nu i ett fördjupat samarbete universitetstandvård. Modellen är den första i sitt slag.

Odontologiska institutionen vid Göteborgs universitet och folktandvården i Västra Götaland hoppas att universitetstandvården ska locka till sig kompetent arbetskraft och studenter.

Foto: Colorbox.

Folktandvården i Västra Götalandsregionen och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet arbetar nu på samma sätt som universitetssjukvården fungerar idag.

Samarbetet mellan Folktandvården och Institutionen för odontologi har sedan början av 1990-talet byggt på tandläkarutbildningsavtalet (TUA). Nu vill de båda parterna tillsammans utveckla både tandläkarutbildning och forskning, vilket görs genom 15 uppställda kriterier för universitetstandvård.

Universitetstandvården syfte är att åstadkomma en tydligare koppling mellan forskning och grundutbildning. Genom detta skapas en struktur som banar väg för en systematisk utveckling av utbildning och forskning.

Universitetstandvården i Göteborg
  • Satsningen berör 465 tandläkarstudenter. Den omfattar anställda inom utbildningsklinikerna, specialisttandvård och forskare. Tillsammans blir det lite mer än 900 personer.
  • Första steget blir att peka ut färdriktningen för 2024.
  • Folktandvården och Institutionen för odontologi  har samarbetat genom det så kallade TUA-avtalet sedan början av 1990-talet. Det omfattar klinikförberedande och klinisk träning av tandläkarstudenter såväl som samarbete runt klinisk forskning.

Källa: Folktandvården i Västra Götalandsregionen och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet.

Åsa Leonhardt och Peter Lingström. Foto: Pontus Almén.

– Universitetstandvården är en kvalitetsstämpel, säger Åsa Leonhardt, tandvårdschef i Västra Götalandsregionen.

Universitetstandvården utgörs av Folktandvårdens utbildnings-  och specialistkliniker på Odontologen samt motsvarande kliniska ämnesområden vid Institutionen för odontologi.

–  Samverkan sker genom att vi jobbar med de uppställda kriterierna tillsammans och förväntar oss att bli utvärderade regelbundet. Universitetssjukhusen utvärderas av Socialstyrelsen, vi förväntar oss utvärdering på liknande sätt men det är ännu inte klart vilket organ som kommer göra det, säger Åsa Leonhardt.

Samarbetet mellan Folktandvården i Västra Götalandsregionen och Institutionen för odontologi gör modellen unik.

Sedan tidigare får studenterna sin kliniska utbildning genom folktandvården. Utbildningsklinikerna för barn- och vuxentandvård bildar nu navet för universitetstandvården.

Både odontologiska institutionen och regionen står inför samma problem: den framtida kompetensförsörjningen. Universitetstandvården ska förhoppningsvis locka till sig kvalificerade lärare, kliniker, forskare och begåvade tandläkarstudenter.

När akademin och folktandvården etablerar universitetstansvård blir det samtidigt möjligt att identifiera kunskapsluckor och ta fram ny utbildning som sedan förs ut i den kliniska vardagen.

– Vi vill bland annat skapa ytterligare förutsättningar för samarbete kring den kliniska forskningen, säger Peter Lingström, prefekt vid Institutionen för Odontologi.

Klinikchefer och ämnesansvariga vid odontologiska institutionen bildar två ledningsgrupper som kommer att träffas regelbundet för att identifiera utvecklingsområden. En sådan fråga är till exempel karriärmöjligheter från student hela vägen fram till docent, det vill säga forskare som får undervisa och examinera studenter.

– Vi behöver fler medarbetare som är specialister i kliniska ämnen och som är docenter, det gäller båda organisationerna, säger Peter Lingström.

Upptäck mer