Annons

Annons

Han sätter laget före jaget

Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkar­förbund, ser kraften i att göra saker tillsammans och styrkan i förbundets varumärke när tandvården behöver tackla en verklighet som ingen har upplevt tidigare.

Det varma vårvädret har vänt till minusgrader och luften på Österlånggatan i Stockholm känns kylig i luftrören. Men det är inte därför Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund, slipper trängas med de vanliga turistskarorna på väg till förbundets kansli. Det är det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19.

Chaim Zlotnik Tandläkartidningen

Chaim Zlotnik
Ålder: 57 år.
Utbildning: Tandläkarexamen vid Karolinska Institutet 1989.
Yrke: Tandläkare vid Folktandvården Vasastan.
Förtroendeuppdrag: Huvudskyddsombud vid Folktandvården Stockholm, ordförande för Tjänstetandläkarna, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund.
Familj: Fru och fyra vuxna barn, varav de två yngsta bor hemma.
Bor i: Hägersten i södra Stockholm.
Fritid: Fixa hemma, matlagning, pyssla i trädgården och hugga ved.
På nattduksbordet: ”Omgiven av psykopater” av Thomas Erikson. Läser också gärna om klassiker som ­”Mästaren och Margarita”, ”1984” och ”Kallocain”.
Senaste tandläkarbesöket: Lagning av 37 för ungefär ett år sedan.


Vi hälsar med armbågen och tvättar händerna noga innan vi slår oss ner i kansliets minsta mötesrum. Men på förmodat säkert avstånd från varandra.
– Det här är en märklig situation som är ny för oss alla. Vi oroar oss för konsekvenser på hälsan, ekonomin och för det liv vi lever. Inom tandvården ser vi att vi får återbud från patienter, som framför allt oroar sig för transporten till och från mottagningen.
Han tar också upp oron bland medlemmarna i förbundet. Hur en del måste dra ner på sin verksamhet, på eget initiativ eller på grund av direktiv uppifrån.
– Men där vi håller öppet ska vi fortsätta ta hand om våra patienter på bästa sätt, följa våra basala hygienrutiner, och arbeta med patient­säker­het och arbetsmiljön för de anställda. Vi måste förlita oss på att de direktiv och riktlinjer som finns är tagna av experter.
Han hänvisar till riktlinjerna, att man behöver vara uppmärksam på allmäntillstånd och symtom på covid-19 hos patienterna, och att ta stöd hos ledningen i de bedömningar man gör.
– Vi jobbar egentligen alltid med risk för olika smittor, men nu är det mer komplext eftersom läget förändras hela tiden. Vi försöker få Socialstyrelsen att uppmärksamma de förhållanden vi jobbar under.

Undersökningar skjuts upp

Han råder den som är orolig att tala med sin chef, eftersom en bra arbetsmiljö förutsätter att man känner sig trygg på jobbet.
Men vad händer med tandhälsan när undersökningar och återbesök skjuts upp?
Chaim Zlotnik lutar sig framåt, lägger underarmarna mot bordet och rör dem i sidled över bordsytan för att förstärka det han säger.
– Det är klart att det är bekymmersamt att vi skjuter fram patientbesöken. Vi vill ju träffa patienterna regelbundet för att undvika att det uppstår stora problem.

Efterfrågan på tandvård

Vid intervjutillfället har regeringen nyligen förbjudit sammankomster med över 50 personer. I Stockholmsområdet, som hittills har flest fall av smittade i landet, är det mesta inställt. Affärerna stänger och restauranger går i konkurs.
– Vi är en del av en helhet, och när den totala ekonomin påverkas förändras sannolikt efterfrågan på tandvård. I det här läget tror jag att det behövs dialog: att vi ställer upp och hjälper våra kolleger oavsett sektor. Det handlar om att vara medmänskliga. När jag säger att jag tror att det finns en framtid så menar jag det.

“För några år sedan höll jag på att gå bort på grund av en hjärntumör.”

Chaim Zlotniks föräldrar kom till Sverige med de vita bussarna efter andra världskriget. Som barn till överlevare har han med sig att ingenting är självklart här i livet. ”En dag ska vi alla dö. Alla andra dagar ska vi leva.” citerar han.
– Jag tror att det finns en mening i livet. Att göra något bra. För några år sedan höll jag på att gå bort på grund av en hjärntumör. Livet kan vara jävligt ibland, men jag tror att det kan vara en fördel att ha gått igenom något sådant när man ska tackla motgångar. Även om man såklart inte behöver ha erfarenheten själv för att kunna leva sig in i en svår situation.
Han tillägger att det kan vara svårt att se ljuset när man är längst nere i det jobbigaste.
– Men det finns där.

Internationellt yrke

Under uppväxten i Stockholms innerstad provade han många olika ströjobb, till exempel sommarjobb på kollo där man får göra ”allt”. Han har även arbetat på kibbutz i Israel och plockat allt ifrån sten på åkern till frukt, grönsaker och kycklingar.
En äldre syster var tandläkare och talade väl om yrket. Chaim Zlotnik räknar på fingrarna och berättar vad som lockade honom: ett akademiskt yrke där man ständigt kan fördjupa sig, att få jobba med och hjälpa människor, hantverket, och att det finns en viss status i yrket.
– Det är också ett internationellt yrke. Med min bakgrund hade jag med mig att man kanske får dra upp bopålarna och fly. Jag är tacksam över att ha fått växa upp i Sverige och att ha fått möjlighet att bli och verka som tandläkare.

Flera förtroendeuppdrag

I dag arbetar han 25 procent av sin tid som tandläkare vid Folktandvården Vasastan. Den ­övriga tiden fylls av hans förtroendeuppdrag: huvud­skydds­ombud i Stockholm, ordförande för Tjänstetandläkarna (TT) och ordförande för Sveriges Tandläkarförbund.
Chaim Zlotnik berättar att han alltid varit engagerad i till exempel idrotts- och ungdoms­föreningar. Det fackliga engagemanget väcktes vid ett informationsmöte i den lokala TT-föreningen i Stockholm.
– Efter det blev jag uppringd av valberedningen, som tyckte att jag ställt bra frågor vid mötet. Jag är också en lagmänniska, och har tidig erfarenhet av att det är lättare att göra saker tillsammans. Man måste tycka om sig själv, men också se att man är en del av en helhet.

” Vi är starkare tillsammans, och förbundet är ett oerhört starkt varumärke.”

Det är också det han ser är Sveriges Tandläkarförbunds styrka: Även om riksföreningarna är självständiga organisationer har man större möjligheter att påverka och lösa vissa uppgifter tillsammans.
– Vi är starkare tillsammans, och förbundet är ett oerhört starkt varumärke. Under mitt år som ordförande har jag sett mer av det omfattande arbete som förbundet utför för tandläkarna.

Tillgång till tandvård

Han nämner till exempel förbundets kartläggning av tillgången på tandvård i olika delar av landet. Syftet är att få ett bra underlag för att kunna påverka. Annat han lyfter fram är samordningen av kursverksamheten, som ger medlemmarna bättre möjligheter för framtiden. Att man svarar på remisser och deltar i olika mötesforum.
– En del saker kanske inte märks direkt, men det behövs en kontinuitet för att ha trovärdighet i frågorna och för att kunna påverka.
Nu har han varit ordförande för förbundet i drygt ett år och har märkt att det är en dörröppnare, till exempel att få ett nätverk inom Saco med företrädare för andra förbund som arbetar med professionsfrågor och fackliga frågor.

Påverkansmöjlighet och tyngd

Han påpekar att det är viktigt att riksföreningarna inom förbundet behåller och ökar medlemsantalet.
– Det ger oss påverkansmöjligheter och tyngd, men även ekonomiska förutsättningar. Många frågar ”Vad får jag ut av detta?” men jag menar att vi behöver någon som pratar för alla tand­läkare; det är ju vi som känner vår situation och har intresse för våra frågor. Den som tappar ”vi‑et” tappar kollektivet.
Sveriges Tandläkarförbund arbetar med frågor om tandläkarens roll i samhället, om utbildning, forskning, tandvårdens personalförsörjning, yrkes­etik och kvalitet i tandvården.

“Arbetsmiljö är något man lever i. Det handlar om att man ska ha bra förutsättningar för att göra ett bra jobb, och inte bli skadad.”

Tidigare har fokus för Chaim Zlotniks för­troende­uppdrag framför allt varit fackliga frågor och arbetsmiljö. Parallellt med sina fackliga förtroendeuppdrag inom TT valdes han år 2003 till huvudskyddsombud i Stockholm.
– Arbetsmiljö är något man lever i. Det handlar om att man ska ha bra förutsättningar för att göra ett bra jobb, och inte bli skadad.
När han började som tandläkare 1989 handlade arbetsmiljöfrågorna mycket om ergonomi, men även om material och stress. Sedan dess upplever han att det skett en förskjutning till frågan om organisatorisk och social arbetsmiljö, som har definierats tydligare och sedan år 2015 fått en egen arbetsmiljöföreskrift.
– Frågan om belastningsergonomi och buller finns kvar. Och det mentala påverkar också det fysiska: finmotoriskt arbete och stress ger risk för nackproblem.

Trygg i rollen

Chaim Zlotnik tycker att variationen i tand­läkaryrket både är det roligaste och en utmaning. Att kastas mellan olika fokus: undersökning av ett litet barn, behandling av en tandvårdsrädd patient, eller någon som har bråttom och är arg för att man kommer två minuter sent.
­
– Vi ställer diagnos och gör bedömningar baserat på kunskap och erfarenhet. Vi kan och vet inte riktigt allt, det är både en tjusning och en utmaning. Men jag känner mig trygg i rollen, i att hänvisa till någon annan om jag behöver, och att ställa krav på att få tillräcklig tid.
– Det bästa med yrket är att se saker läka, ­eller ett förändrat beteende. Vi är tandläkare, som ska få saker att läka. Det tycker jag är ett viktigt mantra.

Upptäck mer