Annons

Annons

Kvinnor oftare muntorra

Kvinnor har oavsett ålder genomgående större problem med muntorrhet jämfört med män visar ny studie.

Var sjätte man och var fjärde kvinna upplever problem med muntorrhet i 50-årsåldern, något som ökar med åldern till var tredje man och varannan kvinna i 80-årsåldern. Det visar en ambitiös svensk enkätundersökning som började 1992 med ett utskick till samtliga 50-åringar i Östergötlands och Örebro läns landsting.
Enkäten skickades sedan ut till samma personer vart femte år till och med år 2012. Men redan 2007, 15 år efter den första enkäten, skickades den även ut till samtliga 75-åringar i samma landsting. Dessa fick sedan också enkäten 2012.
Totalt omfattade enkät-utskicken cirka 14 000 personer mellan 50 och 80 år, och med svarsfrekvenser på 66–72 procent är underlaget stabilt. Resultatet visar att muntorrhet är vanligt, både hos män och kvinnor, att problemet ökar med stigande ålder och att kvinnor genomgående är mer drabbade, både dagtid och nattetid.
Läkemedelsanvändning, oral smärta (burning mouth) och sjukdomskänsla var faktorer som kunde kopplas samman med muntorrheten.

Upptäck mer