Annons

Annons

Lagändringar ska minska rökning

Färre ska börja röka. Det är målet för regeringens nya åtgärder på tobaksområdet.

I den lagrådsremiss som regeringen har beslutat om idag föreslås bland annat att smaksättning av och vissa tillsatser i tobaksprodukter förbjuds samt att det införs ett krav på hälsovarningar med text och bild på förpackningar för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa.
Lagändringarna är ett led i att genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv, som främst syftar till att minska rökning bland unga.
– De åtgärder som nu genomförs ska leda till att ännu färre börjar röka och bidrar därigenom till målet om att sluta hälsoklyftorna inom en generation, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.
Förslagen kommer att lämnas i en proposition till riksdagen i början av nästa år.
Tobaksproduktdirektivet ska vara genomfört senast den 20 maj 2016.

Upptäck mer