Annons

Annons

Många läkemedel kan orsaka biverkningar i tungan

Runt 120 läkemedelssubstanser kan orsaka biverkningar i tungan. Läkemedlen finns inom nästan alla ATC-koder och de vanligaste biverkningarna är missfärgning och svullnad av tungan, visar en ny kartläggning.

Av de närmare 1 650 godkända läkemedelssubstanser som används i Nederländerna var det drygt 120 stycken, eller 7,4 procent, som kunde orsaka biverkningar i tungan. Det visar en genomgång gjord av nederländska forskare. Även om Sverige använder något färre substanser (cirka 1 200), är problemet likartat här och det är sannolikt inte ovanligt med patienter i tandläkarstolen som har drabbats av biverkningar i tungan. Den i särklass vanligaste biverkan, som kan orsakas av flest läkemedelssubstanser, är missfärgning av tungan följt av tung­ödem.
De nederländska forskarna fann exempel på substanser som kan orsaka tung­biverkan i alla huvudgrupper i ATC-kodsystemet utom i gruppen P, Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel. Vanligast var det i grupperna J, Antiinfektiva medel för systemiskt bruk, och N, Nervsystemet.

Upptäck mer