Annons

Annons

Nära en miljon kronor till odontologisk forskning

Elva forskare får i år medel ur Svenska Tandläkare-Sällskapets vetenskapliga fonder. Totalt delas 800 000 kronor ut.

Flera av forskarna som får årets stipendium forskar kring käkens funktion.

Foto: Colourbox

Ellie Saghafi, Göteborgs universitet, får 100 000 kronor, för projektet ”Preventiv randomiserad studie avseende effekten av gap-träning på huvud-halscancerpatienters smärta och funktionsstörningar i käksystemet, gap- funktion samt livskvalitet”.

Evelina Nilsson, Umeå universitet, får 85 000 kronor, för projektet ”Utveckling av integrerad käk-nackfunktion hos barn och ungdomar”.

Golnaz Barjandi, Karolinska institutet, får 85 000 kronor, för projektet ”Tryptofanmetabolismen och oral mikroflora vid långvarig muskelsmärta”.

Helena Arvidsson, Karolinska institutet, får 85 000 kronor, för projektet ”Artificiell Intelligens för Diagnostik av Orala Slemhinnelesioner”.

Maria Erkapers, Karolinska institutet, får 85 000 kronor för projektet ”Utvärdering av käkens rörelsefunktion, temporomandibulär funktion samt oral hälsorelaterad livskvalitet, hos patienter med uttalat tandslitage som genomgår omfattande oral rehabilitering”.

Alicia Böthun, Umeå universitet, får 60 000 kronor för projektet ”Patientens perspektiv på samtidig käk- och nacksmärta”.

Anton Eklund, Umeå universitet, får 60 000 kronor för projektet ”Käkfunktion vid experimentell nacksmärta – en randomiserad kontrollerad studie”.

Axel Kutschke, Malmö universitet, får 60 000 kronor för projektet ”Implementering av digitala lösningar i tandvården – DIGIT”

Claudia Jaldin, Göteborgs universitet, får 60 000 kronor för projektet ”Sensorer – framtida redskap för prevention av den unga patientens oro, rädsla och smärta i tandvården. En för teamet kompetenshöjande metod. Pilotstudie.”

Sara Olsson, Odontologiska forskningsenheten, Folktandvården Örebro, får 60 000 kronor för projektet ”Long-term survival of root-filled teeth and associated risk factors in Sweden”.

Nils Gustafsson, Umeå universitet, får 60 000 kronor för projektet ”Associations between oral health, quality of life and cardiovascular disease in the VIPVIZA study”.

Svenska Tandläkare-Sällskapets riksstämmestipendium för odontologisk forskning på 300 000 kronor, som inrättades i april i år, delas inte ut, eftersom ingen ansökan kommit in som uppfyller kriterierna för detta.

Upptäck mer