Annons

Annons

Nyheter 2023-04-28

Ny modell för riskbedömning ska tas fram

Foto: Colourbox

Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag att ta fram en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Detta för att tandvårdens resurser ska användas mer effektivt.

Regeringen meddelar i dag, den 28 april, att de ger Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården.

Jakob Forssmed Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Med en nationell modell för riskbedömning skapar vi bättre förutsättningar för att ge tandvård efter behov. På så sätt frigörs resurser till att behandla de patienter som behöver tandvården som mest, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska ge förslag på hur modellen ska utformas och implementeras, utan att det medför mer administration.

I pressmeddelandet påpekar man att det redan i dag görs riskbedömningar inom tandvården för att ta beslut om revisionsintervall, men att man vill att detta ska göras mer enhetligt. Syftet är att stärka tandvårdens förmåga att bedöma risker för orala sjukdomar, och att på så sätt frigöra resurser för de patienter som har störst behov.

Man tänker sig också att en enhetlig modell ger bättre förutsättningar för datainsamling, uppföljning, kunskapsutveckling och forskning.

Förslaget till en nationell modell för enhetlig och systematisk riskbedömning finns med i betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8), som lämnades till den tidigare regeringen för drygt två år sedan.

Uppdraget

Socialstyrelsen ska:

  • bedöma det vetenskapliga underlaget i en nationell modell för riskbedömningar
  • analysera och föreslå hur en nationell modell för riskbedömning kan utformas samt presentera en plan för fortsatt arbete med att genomföra modellen
  • samtala med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedels-förmånsverket, Försäkringskassan, regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner
  • senast den 31 mars 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Källa: Regeringens webbplats.

Chaim Zlotnik

– Vi ser positivt på det uppdrag som Socialstyrelsen har fått av regeringen. Vi hade ett givande samtal med statsrådet Forssmed om konsekvenserna när det är regionernas olika ekonomiska förutsättningar som styr snarare än behovet hos patienterna och vikten av att inte lägga på mer administration på tandläkarna. Mycket av det vi diskuterade finns särskilt betonat i uppdragsbeskrivningen och det finns stora förhoppningar att denna modell blir relevant och användbar. Vi ser fram emot att bidra med professionens perspektiv, säger Chaim Zlotnik, ordförande Sveriges Tandläkarförbund.

Regeringen har avsatt 3 miljoner för uppdraget, som ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2024.

Här hittar du alla Tandläkartidningens artiklar om tandvårdspolitik.

Upptäck mer