Annons

Annons

Nya rekommendationer för städning i vårdlokaler

Åtta år efter att den första versionen kom av dokumentet SIV, Städning i vårdlokaler, har den nu reviderats.

Svensk Förening för Vårdhygien, SFVH, tillsatte 2010 en tvärprofessionell arbetsgrupp som fick i uppdrag att på vetenskaplig grund ta fram vårdhygieniska rekommendationer för städning i vårdlokaler. Resultatet blev dokumentet Städning i vårdlokaler, SIV, som publicerades 2012. Nu har dessa rekommendationer uppdaterats.
SIV innehåller rekommendationer för allt från hur ofta toaletten på kliniken bör städas till vilka rengöringsmedel som är lämpliga att använda för vilken typ av nedsmutsning och på vilken sorts yta. Här kan man också hitta vad det är för skillnad mellan en fläck och en förorening.
En litteraturgenomgång finns också med, som visar att rätt utförd städning är en viktig faktor för att förebygga smittspridning och minska vårdrelaterade infektioner. Evidens saknas dock för vilken mängd mikroorganismer i vårdmiljön som ger risk för smittspridning bland patienter.
Och sist men inte minst: Personalens tillämpning av basala hygienrutiner, främst handhygien, är viktigt för att förebygga smittspridning.

Upptäck mer