Annons

Annons

Tre belönas för att de skapade SKaPa

Att skapa SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) var krävande och registret utvecklas fortfarande. Nu får registrets initiativtagare Forssbergs pris – ett erkännande för åratal av slit.

Inger von Bültzingslöwen, Jörgen Paulander och Hans Östholm, som alla jobbade inom Folktandvården Värmland, började diskutera ett nationellt kvalitetsregister för tandvården 2005, men det tog flera år att få igång Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).
Arbetet lades upp i tre steg: ”initiera SKaPa” (2005 till 2006), ”skapa SKaPa” (2007 till 2008) och ”driva SKaPa” (2009 och framåt), berättar Inger von Bültzingslöwen.

Inger von Bültzingslöwen

Höga mål
De hade högt satta mål.
– SkaPa byggdes upp för att förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat. Vi ville också bidra till vårdutveckling inom tandvården, stödja vidareutveckling av nationella riktlinjer och ge underlag för forskning, säger Inger von Bültzingslöwen.
Om registret bidrar till att uppnå målen har det varit värt allt jobb, menar hon.
Registrets första årsrapport kom 2009 och var på tio sidor. Antalet organisationer som deltar i registret och mängden information som det omfattar har växt successivt. Den senaste årsrapporten är på nästan 150 sidor.
I år får initiativtagarna Forssbergs pris. De kommer att vara på plats vid årets odontologiska riksstämma för att ta emot priset i samband med invigningen.

Hans Östholm

Varför får ni priset?
– Det har nu blivit uppenbart att SKaPa har en viktig uppgift att fylla i svensk tandvård och det har väl prisutdelarna sett, tror Hans Östholm, som ingår i projektledningen för de ny nationella riktlinjerna.
– Ta bara den senaste tandvårdsutredningen. Det är väldigt många referenser till SKaPa och registret har också bidragit med viktiga underlag. Nu får vi också nya nationella riktlinjer och SKaPa blir en datakälla till en hel del av de indikatorer som är kopplade till riktlinjerna. Jag tror också att SKaPa blir viktig både vid implementeringen av riktlinjerna och för kunskapsstyrningen, säger han.
Vad var största utmaningen med att skapa SKaPa?
– Att ”hålla i och hålla ut”. Att tro på en idé är en sak, men man vet ju inte i början om idén kommer att bära i det långa loppet och om det är genomförbart, säger Inger von Bültzingslöwen.
Hans Östholm berättar lite mer om detaljerna:
– Det fanns flera stora utmaningar. Att skapa förankring för ett mycket stort och komplext arbete var i sig en utmaning. Vi bröt verkligen ny mark. I hälso- och sjukvården hade det funnits kvalitetsregister sedan ett par årtionden, men i tandvården var det närmast okänt. Det var också en stor utmaning att bygga en IT-lösning för stora datamängder och skapa den automatiska överföringen av information från journalsystemen till SKaPa. Något liknande fanns inte att lära av och vi utvecklade denna avancerade funktionalitet med mycket begränsade ekonomiska medel. Det är fortfarande en helt unik funktion i kvalitetsregistervärlden, säger han.

Jörgen Paulander

Data hämtas automatiskt
Jörgen Paulander har framför allt deltagit med att utveckla den odontologiska strukturen i programmeringen och datautbytet mellan SKaPa och journalprogrammen.
– Det var utmanande men samtidigt stimulerande. Särskilt viktigt har nog varit att data hämtas automatiskt och att SKaPa introducerades genom en bred förankring hos samtliga viktiga organisationer, tror Jörgen Paulander och nämner Socialstyrelsen, Försäkringskassan, samt fackliga och ideella organisationer.
Han minns flera utmaningar:
– Arbetet med förankringen i det tidiga skedet var ganska slitigt men givande. Störst arbetsbelastning var nog att göra de tidiga årsrapporterna och ansökningarna om ekonomiska medel hos myndigheterna.
Har registret blivit som ni tänkte er?
– I stort sett har registret utvecklats till vad vi tänkte oss och mer än det. Att vara ett nationellt kvalitetsregister medförde dock en bredare utveckling än vad vi i våra vildaste gissningar kunde ana, säger Jörgen Paulander.
Samtidigt konstaterar de att det finns utvecklingspotential för registret.
– Vi diskuterar nu ett delregister för tandimplantat, berättar Hans Östholm.
Och en av Jörgen Paulanders visioner har ännu inte uppnåtts, men han har inte gett upp. Han hoppas fortfarande på att registerdata skall bli tillgängliga för den enskilda patienten och behandlaren vid behandlingsstolen.
Läs mer om SKaPas tillkomst i ”SKaPa, från idé till kvalitetsregister”.
Janet Suslick

Upptäck mer