Annons

Annons

Prilokain gör nervblockaden mindre smärtsam

Att lägga en nervblockad genom att först ge en injektion av prilokain 4 procent följt av en injektion lidokain 2 procent + 1:100 000 adrenalin är signifikant mindre smärtsamt än att göra det med två injektioner av bara lidokain 2 procent + 1:100 000 adrenalin.

Det kan amerikanska forskare visa efter att ha testat båda bedövningsmetoderna på 118 friska frivilliga. Försökspersonerna lottades till att få en av de två blockaderna på en slumpvis vald sida i munnen. Vid ett nytt besök fick de den andra blockaden på samma sida i munnen, på så vis var alla sina egna kontrollpersoner. Prilokain + lidokain gav en både snabbare och mer smärtfri blockad.

Upptäck mer