Annons

Annons

Procast Media misstänks för bokföringsbrott

Hundratals tandläkare trodde att de skulle få väntrums-tv gratis. Nu anmäls Procast Media till Ekobrottsmyndigheten.

Procast Media drev Dentvision, en televisionskanal för väntrum. Företaget gick i konkurs i början av mars i år. Sedan dess har konkursförvaltaren Lennart Olsson, advokat på advokatfirman Nordia, försökt reda ut vad som har hänt.
Han anser att Procast Media har redovisat fel och misslett kunder och borgenärer. Lennart Olsson misstänker att ett antal beslutsfattare i bolaget har begått brott och kommer att göra en anmälan om det hos Ekobrottsmyndigheten.

Måste fortsätta betala

Procast Media hamnade på obestånd förra året. Hundratals tandläkare har sedan dess tvingats att betala dyra månadshyror till finansbolag för monitorer och utrustning. Utrustningen skulle enligt avtal subventioneras till 100 procent av Procast Media, men ersättningen började utebli.
Procast Medias kunder lovades gratis väntrumstelevision, men de skrev på två olika avtal. Det ena var ett hyresavtal och det andra ett subventionsavtal.
Utrustningen finansierades via finansbolag, i de flesta fall Wasa Kredit. Kunderna betalar månadshyra för skärmarna. För de flesta mottagningar rör det sig om nästan 2 000 kronor i månaden per skärm i sammanlagt fyra år, men avtalen varierar.
Procast Media skulle enligt avtal subventionera hela hyreskostnaden för rätten att använda kanalen för sändningar. Det gick bra till en början, men efterhand började pengarna utebli. Trots det måste kunderna betala till finansbolaget till avtalstiden löper ut.

Reklamintäkter uteblev

Procast Media hade tänkt subventionera kundernas hyresavtal med reklamintäkter, men reklamförsäljningen gick inte bra. Istället betalades äldre kunder med pengar från nya kunder, och så länge nya kunder skrev avtal kunde det rulla på ett tag.
Formellt har två separata avtal träffats med varje kund, men på grund av det starka sambandet mellan avtalen borde de rimligtvis ha betraktats som en affärshändelse, skriver Lennart Olsson i förvaltarberättelsen.

Felaktig bokföring

I företagets ekonomiska redovisning har intäkterna införts i sin helhet i samband med försäljningen. Men subventionerna som företaget enligt kontrakt skulle betala ut till tandläkarna har istället förts löpande först när de har betalats ut. På så sätt har företaget kunnat dölja sambandet mellan intäkterna för hyreskontrakten och kostnaderna för att få in pengarna (subventionerna).
– Hade Procast Media bokfört på rätt sätt hade man sett det från början. Men revisorerna har ansett att företaget har redovisat på ett korrekt sätt, säger han.
– Så här ska det inte kunna gå till. Lagstiftningen eller domstolen bör täppa sådant här.
Lennart Olsson anser att ersättningen för hyresavtalen bör ha tagits upp som en skuld som förts in som intäkter efterhand under avtalstiden.
Efter Procast Medias konkurs köpte Nordisk Väntrums-TV AB konkursboet för 400 000 kronor.
850 kliniker som tidigare var kunder till Procast Media har fått en gratiskanal och de som vill kan även prenumerera på ett mer omfattande utbud.
 

Upptäck mer