Annons

Annons

Reklamationer om estetisk tandvård får ARN att söka tandvårdsexpert

Anmälningarna rörande estetisk tandvård till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ökar. Nu vill myndigheten stärka upp handläggningen inom området. ”Vi vill ha en hög kompetens för att pröva estetisk tandvård”, säger Marcus Isgren, chef för ARN.

Foto: Colourbox

”Vi har på senare tid fått in allt fler anmälningar som rör kosmetisk/estetisk tandvård”, skriver Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i ett mejl till Sveriges Tandläkarförbund, som Tandläkartidningen tagit del av.

I mejlet framgår att man i dagsläget avvisar ”en hel del” av tvisterna eftersom man inte anser sig ha tillräcklig kompetens för att bedöma om tjänsten är felaktig eller inte. Myndigheten vill därför stärka upp med en representant med tandvårdsexpertis och har bett Sveriges Tandläkarförbund om hjälp.

Om du är missnöjd med din estetiska/kosmetiska tandvård
  • Vänd dig i första hand till behandlaren och reklamera tjänsten.
  • Råder det delade meningar är företaget skyldigt att upplysa om att ARN finns.
  • Vid en anmälan till ARN får både patient/kund och företag/behandlare yttra sig.
  • ARN bedömer inkomna handlingar och skriver ett beslut som grundar sig i svensk lagstiftning.
  • ARN:s beslut är en rekommendation och inte tvingande. ”Men de flesta följer dem”.

Källa: Marcus Isgren

Marcus Isgren. Foto: Gabriel Liljevall

– Vi har ibland en del lite kluriga ärenden som gäller estetisk tandvård, men har i dag ingen tandläkare knuten till oss. Vi vill ha en hög kompetens för att pröva även estetisk tandvård, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

Exakt hur många ärenden om estetisk tandvård som ARN har prövat det senaste året har Marcus Isgren ingen siffra på, men uppskattar det till ”15 till 20 ärenden”. Han vill dock tona ner bilden av att det skett en stor ökning, och säger att myndigheten snarare rustar sig för framtiden.

– Det är ingen påtaglig ökning, men vi vet att intresset för hela utseendeindustrin med behandlingar, tandregleringar och injektioner har ökat i samhället, och vill ligga i framkant för att vara med på tåget.

ARN prövar bara tvister mellan konsumenter och företag och inte mellan exempelvis patienter och sjukvård. Estetisk och kosmetisk tandvård som inte är odontologiskt motiverad, liksom andra skönhetsbehandlingar och -ingrepp, räknas alltså inte som tand- eller sjukvård utan som en tjänst bland andra.

– Många av tandvårdsärendena som anmäls till ARN avvisas då det rör sig om tandvård, säger Marcus Isgren.

Det är regeringen som beslutar om vilka organisationer som får utnämna ledamöter till Allmänna reklamationsnämnden. Innan en tandvårdsexpert kan föreslås av Sveriges Tandläkarförbund och knytas till ARN behöver alltså regeringen ge klartecken.

Upptäck mer