Annons

Annons

Rekordmånga sökte till tandläkarutbildningen

I år var det återigen rekordmånga sökande till tandläkarprogrammen. 1526 personer hade detta som sitt förstahandsval vid antagningen till höstterminen.

Knappt en av fem förstahandssökande antogs till tandläkarutbildningarna i höst.

Foto: Colourbox

Antal sökande till antagning till vårterminen

Till tandläkarprogrammen vid Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Malmö universitet hösten 2023 antogs totalt antogs 290 personer, alltså knappt en av fem sökande. De som kom in hade minst 20,73 i betyg eller 1,35 poäng på högskoleprovet.

Svårast att komma in på betyg var det vid Karolinska institutet, där det krävdes 21,15 eller 1,40 poäng på högskoleprovet. Även vid utbildningen i Göteborg behövdes 1,40 poäng på högskoleprovet.

Sju av tio personer som har antagits till tandläkarutbildningen är kvinnor. Fyra av fem antagna är under 25 år, och en av tjugo är 35 år eller äldre.

Antalet förstahandssökande till tandläkarutbildningarna har ökat för varje år sedan år 2018. Det ser dock lite olika ut för de olika lärosätena. Till exempel hade Göteborgs universitet det högsta antalet förstahandssökande till vårterminen år 2022 följt av höstterminen år 2021.  Vid Karolinska institutet var söktrycket lägre under åren 2020 och 2021, men har sedan ökat igen. Vid Malmö universitet har antalet sökande följt den totala trenden de senaste fem åren.

Antalet antagna har ökat med 70 procent, eller 120 utbildningsplatser, under de senaste femton åren. Den största procentuella ökningen har skett vid Göteborgs universitet, där antalet antagna till höstterminen har mer än fördubblats sedan år 2008. Årets 290 antagna personer totalt är den högsta siffran under denna period. Ökningen med tio personer från förra hösten står Malmö universitet för, som har utökat antalet platser från 90 till 100.

Upptäck mer