Annons

Annons

Lena Rignell får årets Gotthard Dahlén-medalj

Tandläkaren Lena Rignell tilldelas Gotthard Dahlén-medaljen för sitt engagemang för Sveriges Tandläkarförbund, bland annat för att hon har varit förbundets representant i farmakologiska frågor.

Tandläkarförbundets expert på farmakologi
  • Utbildning: tandläkarexamen vid Göteborgs universitet 1980.
  • Yrkesbakgrund: arbetade först som allmäntandläkare i 18 år varefter hon blev intresserad av sjukhustandvård och gick då över till den specialiteten. Sedan 2010 övertandläkare och klinikchef.
  • Förtroendeuppdrag: ordförande för Tjänstetandläkarna i Södra Bohuslän, ledamot i Tjänstetandläkarnas styrelse 2010-2021, suppleant i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse 2014-2021.
  • Lena Rignell tar emot priset vid riksstämmans invigning den 15 november 15:30-16:45.
  • I sina stadgar skriver Sveriges Tandläkarförbund att Gotthard Dahlén-medaljen delas ut till: ”medlem i STF som erkänsla för utomordentliga förtjänster inom STFs verksamhet”.

Lena Rignell har sedan 2009 varit redaktör för boken Tandvårdens läkemedel. Foto: Lasse Mellquist

Hur reagerade du när du fick veta att du får förtjänstmedaljen?

– Jag hade inte det i åtanke, jag hade inte alls väntat mig det. Vad härligt att jag får kredd för något jag gjort.

Lena Rignell har varit engagerad i fackförbundet Tjänstetandläkarna (TT) i många år. Intresset vaknande tidigt i yrkeslivet då hon började arbeta fackligt på lokal nivå. I slutet av 90-talet blev hon ordförande i TT:s avdelning Södra Bohuslän, ett uppdrag som hon hade fram till 2009.

– I samband med att jag blev klinikchef på Mölndals sjukhus 2009 blev jag tillfrågad om att sitta som ledamot i TT:s centrala styrelse. Det lät spännande så det tackade jag ja direkt.

Vad har varit roligast med de fackliga uppdragen?

– Det har varit roligt att kunna vara med att påverka, det har jag känt hela tiden.

Utöver engagemanget i TT har hon suttit som suppleant i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse. Hon har också representerat förbundet vid Folkhälsomyndighetens nationella antibiotikaforum, som hålls varje år. Här knyter deltagarna nya kontakter, utbyter information, kunskap och erfarenheter runt antibiotika och dess användning och hantering både nationellt och globalt.

Lena Rignell har också drivit arbetet med boken Tandvårdens läkemedel sedan 2009. Den vänder sig till tandläkare och tandhygienister. Hon planerar att avsluta uppdraget vid årsskiftet.

Under åren som sjukhustandläkare har hon haft många sjuka och sköra personer som patienter. För tretton år sedan blev hon chef för kliniken för orofacial medicin vid Mölndals sjukhus.

Varför är det viktigt med läkemedelskunskap inom tandvården?

– Vårt arbetsfält i kroppen är munnen. När vi arbetar där måste vi ta hänsyn till hela människan. Finns det något jag måste veta som påverkar min behandling? Det ligger på vårdpersonalen att ta upp fullständig anamnes. Som tandläkare måste du ta patientens mediciner och de sjukdomar för vilka medicinerna förskrivits för på stort allvar, säger Lena Rignell.

Boken revideras vartannat år. Arbetet kräver att författarna vänder sig till forskningen och experter för att hålla jämna steg med de senaste rönen. Arbetet fördelas på små grupper som har ett avgränsat ansvar, detta för att undvika dubbelarbete. När texterna har skrivits färdigt vid sommarens slut träffas alla medarbetare och går igenom kapitel för kapitel.

– Sedan pratar vi oss samman för att nå konsensus.

Hur tas boken emot?

– Vi får så fin återkoppling från tandvården, och det gör arbetet så roligt. Många tandläkare vill fortfarande ha boken i tryckt form. Troligen blir detta den sista tryckta boken. Vi får förlita oss på digitala lösningar i framtiden.

Priskommitténs motivering

Gotthard Dahlén-medaljen utdelas till medlem i STF som erkänsla för utomordentliga förtjänster inom STFs verksamhet.

 

Som representant i förbundsstyrelsen har Lena Rignell deltagit engagerat och analytiskt med svensk tandvårds bästa för ögonen Det kräver en stor kunskap och personlig mognad för att göra komplexa frågeställningar relevanta och tillämpbara något som hon gjort med den äran. Ett prestigelöst sätt i kombination med hög integritet och stor kunskap gör Lena till en stor tillgång i styrelserummen.

 

Utöver att ha varit suppleant i FS och ledamot i Tjänstetandläkarna har hon varit förbundets representant och expert i antibiotikafrågor. Hon har bidragit till att på ett förträffligt och pedagogiskt sätt paketera tandvårdens läkemedel vilket tillgängliggjort kunskapen på ett mycket värdefullt och högst relevant sätt för oss tandläkare.

Upptäck mer