Annons

Annons

Sänkt åldersgräns och minskat tandvårdsbidrag i regeringens budget

Under 2025 sänks åldersgränsen för fri tandvård till 19 år, dessutom försvinner det dubbla årliga tandvårdsbidraget för personer mellan 24 och 29 år. Det framgår av regeringens budgetproposition som presenteras i dag onsdag.

Finansminister Elisabeth Svantesson (m) presenterade budgetpropositionen för 2024 vid en presskonferens under onsdagen. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Foto: Ninni Andersson

Regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, har tidigare aviserat att man vill se över tandvårdens högkostnadsskydd och utforma det för att mer efterlikna det som finns i den övriga vården. För att finansiera de ökade utgifterna som reformen innebär vill regeringen sänka åldersgränsen för fri tandvård från dagens 23 år till 19 år. Det framgår i budgetpropositionen för 2024 som presenteras i dag.

Sänkningen beräknas innebära minskade kostnader för staten på cirka 450 miljoner kronor per år och ska införas år 2025. I stället införs ett dubbelt årligt tandvårdsbidrag från och med det år patienten fyller 20 år till och med det år hen fyller 23.

Det dubbla tandvårdsbidraget för personer mellan 24 och 29 som finns i dag kommer däremot att tas bort. Även den åtgärden ska införas år 2025 och beräknas innebära en besparing på cirka 100 miljoner kronor per år.

Den totala kostnaden för tandvårdsförmåner beräknas öka från dagens 7,5 miljarder kronor per år till 8 miljarder 2024 och 8,4 miljarder kronor per år 2026.

I budgeten framgår också att anslaget för arbetet med kontroll av det statliga tandvårdsstödet minskar kraftigt. Nästa år avsätts 8 miljoner kronor, vilket är en minskning med en tredjedel från dagens 12 miljoner kronor. Från och med 2025 beräknas anslaget minska med ytterligare 4 miljoner kronor, till totalt 4 miljoner kronor.

Upptäck mer