Annons

Annons

”SKaPa:s data banar väg för vårdutveckling”

Andelen barn och unga som får sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande tandvård ökar i Sverige. Det är en av de intressantare nyheterna i årets rapport från årets SKaPa-rapport. Det säger registerhållare Álfheidur Ástvaldsdóttir.

Àlfheidur Ástvaldsdóttir, registerhållare för SKaPa.

Foto: Colourbox, Gustav Gräll

Álfheidur Ástvaldsdóttir är nytillträdd registerhållare för SKaPa och ser tecken på att tandhälsan förbättras i Sverige, även om hon är försiktig i sina uttalanden. Det är dock tydligt att andelen barn och unga som får sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande tandvård har ökat sedan 2016.

SKaPa ger en övergripande lägesrapport av tandhälsan samtidigt som rapporten fungerar som ett stöd för vårdgivare, där man kan jämföra den egna verksamheten med den nationella nivån och andra likvärdiga tandvårdsorganisationer.

– Genom SKaPa är det möjligt att mäta hur tandhälsa och behandling förändras över tid. Vi har utvecklat en modell och kan stödja vårdgivare som vill starta egna projekt. Det finns flera projekt som redan är genomförda och har publicerats på vår hemsida. Exempelvis har en klinik använt SKaPas modell för att se över sin riskbedömning av barn. Man har använt SKaPa-data för att få en lägesbild vid uppstart av projektet och sedan följt upp utfallet av insatserna. Vårdutvecklingsprojekten ger behandlarna möjlighet att rikta fokus mot en specifik fråga och att mäta effekterna av riktade insatser, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir.

Registret är även intressant för forskningen, eftersom det i dag innehåller data från åtta miljoner patienter och mer än hundra miljoner tandvårdsåtgärder.

– Vi ser ett ökat antal ansökningar från forskare som vill använda SKaPa-data och det finns redan en rad vetenskapliga publikationer om karies och parodontit som bygger på uppgifter från SKaPa, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir.

Den förebyggande tandvården betonas allt oftare och det mesta tyder på att dess betydelse lär växa i styrka. Socialstyrelsen nya riktlinjer bygger på ett omfattande arbete med bred förankring inom tandvården. Ett av huvudbudskapen är att tandvården behöver satsa mer på förebyggande tandvård. SKaPas uppdrag blir att följa upp hur riktlinjerna påverkar tandvården och stödja vårdgivarna i implementeringen av riktlinjerna.

Upptäck mer