Annons

Annons

Södersjukhusets käkcentrum läggs ned

Käkcentrum på Södersjukhuset i Stockholm läggs ned i slutet av mars.

Ett tiotal tandläkare har hittills arbetat vid Södersjukhusets käkcentrum. De flesta käkkirurger kommer att jobba kvar inom landstinget i Stockholm – på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge.
Nedläggningen av Södersjukhusets käkcentrum är en konsekvens av att den sjukhusberoende käkkirurgin i Stockholms län får en ny organisation från och med april.

En klinik, två enheter

Hittills har sjukhusberoende käkkirurgi utförts vid separata kliniker på Södersjukhuset, vid Karolinska universitetssjukhuset och vid Karolinska institutets klinik i Huddinge.
Den 1 april slås klinikerna ihop. Verksamheten kommer att bedrivas vid två enheter – den ena i Solna, den andra i Huddinge.
Chef för den nya kliniken i Solna och Huddinge blir Göran Gynther, i dag verksamhetschef på Visby lasaretts mun- och käkcentrum. Han har tidigare jobbat på Karolinska institutet i Huddinge.
Den sjukhusberoende delen av verksamheten på Södersjukhuset flyttas huvudsakligen till Huddinge, men även delvis till Solna.
Den delen av verksamheten som kan utföras utanför sjukhus kommer istället att göras inom den vanliga tandvården (både folktandvården och privattandvården). Det handlar om implantatkirurgi och dentoalveolär kirurgi på friska patienter, bland annat.
För Södersjukhusets del rör det sig om omkring 60 procent av käkcentrumets verksamhet. I Solna är andelen som överförs till den vanliga tandvården runt 20 procent och i Huddinge cirka 15 procent.
Omorganisationen berör sammanlagt 17 käkkirurger, fyra ST-tandläkare, fyra allmäntandläkare och ett 50-tal övrig tandvårdspersonal av omorganisationen. Dessutom berörs ett 100-tal tandläkarstuderande när de läser käkkirurgi läser de under utbildningens sista år.

Ny huvudman i Huddinge

Omorganisationen innebär en del förändringar på Karolinska institutet (KI).
Hittills har KI varit huvudman för den käkkirurgiska vården, men nu tar Stockholms läns landsting över ansvaret.
De flesta anställda får landstinget som huvudarbetsgivare. KI:s avdelning för käkkirurgi blir en enhet som slås ihop med röntgenverksamheten.
Olika typer av kombinationstjänster skapas för dem som både undervisar och arbetar kliniskt inom käkkirurgin.
Professorer och lektorer kommer även i fortsättningen att ha KI som huvudarbetsgivare. De kommer att få ett extra tillägg i den mån de jobbar åt landstinget.
Adjunkter kommer däremot att ha landstinget som huvudarbetsgivare. I den mån de arbetar åt KI kommer de att adjungeras och få sin lön från KI.
ST-tandläkare inom käkkirugi, som hittills har tillhört KI, övergår till landstinget.
Enligt Annika Rosén, chef för KI:s avdelning för käkkirurgi, innebär omorganisationen att det blir tydligare roller för de KI-anställda. Som universitetsanställd arbetar man med undervisning och forskning och som landstingsanställd med klinisk verksamhet.

”Bra lösning”

Annika Rosén tycker att omorganisationen är bra.
I princip hela personalstaben blir kvar i Huddinge samtidigt som det blir en resursförstärkning från Södersjukhusets käkcentrum. I april börjar omkring 15 anställda därifrån i Huddinge. Av dem är fyra, fem tandläkare.
Eftersom personalstaben blir större på en sammanslagen klinik, blir det lättare att få till tillräcklig bemanning exempelvis vid jourtjänstgöring, semester och barnledigheter, berättar hon.
En annan fördel är att det blir bättre förutsättningar för käkkirurgisk forskning.
– Tidigare har de tre käkkirurgiska klinikerna konkurrerat med varandra, men nu blir vi en klinik med ett större patientunderlag, säger Annika Rosén.
Dessutom tror hon att undervisningen blir bättre när studenter och ST-tandläkare kan vara både i Huddinge och i Solna.

Upptäck mer