Annons

Annons

Sofia Wallström utreder obligatoriska riktlinjer

Förutsättningarna för att göra nationella riktlinjer obligatoriska ska utredas av Sofia Wallström, generaldirektör på TLV.

Syftet med utredningen är att göra vården mer jämlik och kunskapsbaserad. Utredningen ska bland annat titta på behovet och lämpligheten av att göra nationella riktlinjer obligatoriska eller i varje fall mer bindande.
Utredningen ska också kartlägga de initiativ och samarbeten som redan pågår kring att öka följsamheten och användandet av de nationella kunskapsstöden inom hälso- och sjukvården.
Sofia Wallström har varit generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket sedan 2013 och tidigare bland annat huvudsekreterare i utredningen som ledde fram till det nuvarande tandvårdsstödet.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017.
Läs hela direktivet på regeringens hemsida: ”Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården”.
 

Upptäck mer