Annons

Annons

Stärkt samarbete mellan tandvården och militären

Samverkan mellan Försvarsmakten och hälso- sjukvården samt tandvården ska öka. Detta för att öka det civila och militära försvaret i och med medlemskapet i Nato.

Foto: Colourbox

Medlemskapet i Nato har lett till att beredskapen i både försvaret och civilsamhället ska öka. Regeringen har gett Socialstyrelsen och Försvarsmakten uppdraget att utöka samarbetet mellan militär verksamhet och hälso- sjukvård samt tandvård.

Det innebär att nya rutiner ska tas fram mellan myndigheterna för att de ska ha en plan både i förberedande syfte och vid eventuell händelse. På så sätt ska totalförsvaret stärkas i form av ökade samhällsresurser i fredstider och möjlighet att kunna hantera ett väpnat angrepp mot Sverige.

Den 2 december 2024 ska Socialstyrelsen och Försvarsmakten lämna in en delredovisning på hur samarbetet ska se ut, vilket ska slutredovisas senast den 10 april 2025. Under 2024 får Socialstyrelsen 1 500 000 kronor till det nya uppdraget.

Upptäck mer