Annons

Annons

Tandläkare behandlar trots indragen legitimation

Trots att deras legitimation har dragits in fortsätter flera tandläkare i Sverige att behandla patienter. Det visar uppgifter från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Illustration: Colourbox/Photoshop

Under perioden 2018–2023 gjorde IVO sju åtalsanmälningar för tandläkare som fortsatt att arbeta trots att deras legitimationen dragits in. Ytterligare sex anmälningar gäller personer som utgett sig för att vara tandläkare trots att de saknar behörighet.

– Vi får in ett till två fall varje år. Det här gäller avdelning öst, som omfattar Stockholm och Gotland. Jag ska väl tillägga att Gotland inte utmärker sig i det här sammanhanget, säger Anders Wikander, tillsynstandläkare på IVO.

– Rimligtvis förekommer det här hos samtliga avdelningar i Sverige, tillägger han.

Ett exempel är en tandläkare som förlorade legitimationen i maj 2022, men enligt Anders Wikander fick IVO en rad signaler om att mannen fortsatte arbeta trots att legitimationen hade återkallats.

Tandläkaren i fråga hade några år tidigare dömts till fängelse i fem och ett halvt år i Storbritannien, där han under falsk identitet hade utfört allvarliga felbehandlingar. Fem patienter fick permanenta skador. Efter avtjänat straff återvände han till Sverige och började arbeta som tandläkare inom folktandvården.

IVO har inga lagliga möjligheter att undersöka om en tandläkare fortsätter att behandla patienter trots att HSAN återkallat legitimationen. Det verktyg som återstår är åtalsanmälan och därmed blir ärendet en fråga för polis och åklagare. En person som arbetar som tandläkare utan legitimation kan dömas till böter eller högst sex månaders fängelse.

Tandläkare som förlorar legitimationen har i de allra flesta fall uppvisat grov oskicklighet i yrkesutövningen.

– Det innebär sannolikt att tandläkare som fortsätter att behandla patienter gör samma sorts behandlingar som ledde till att legitimationen drogs in, säger Anders Wikander.

Patientosäker tandvård går ofta hand i hand med stora återbetalningskrav på grund av överbehandling.

– IVO:s tillsyn visar att många av de fall som går till HSAN rör tandläkare som har pengarna i sikte, inte patientens bästa, säger Anders Wikander.

– De utnyttjar även patienter, de svagaste får också den sämsta tandvården. Det finns tandläkare som satt det i system.

Liselott Björk, ordförande för Demensförbundet.

Liselott Björk, ordförande för Demensförbundet, förvånas över att tandläkare som har förlorat legitimationen fortsätter att behandla patienter.

– Att utsatta patienter inte får bra och adekvat tandvård är alarmerande. Demenssjuka personer är en väldigt utsatt grupp. Det kan vara svårt för många att bedöma om ingreppen som en tandläkare vill göra är rimliga.

– Det är lätt för tandläkaren att i efterhand hänvisa till att patienten gav sitt samtycke till behandlingen, säger Liselott Björk

Aase Wisten, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor vid SPF Seniorerna, blir förfärad när hon får höra att tandläkare fortsätter arbeta trots att legitimationen dragits in.

– Det är rent ut sagt inte klokt. Det är oacceptabelt. Munhälsan är jätteviktig för de äldre, och dålig munhälsa kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom, säger hon.

– Ett system för uppföljning av tandläkare som förlorat legitimationen behövs. Det arbetet måste påbörjas omedelbart. Många tror säkert att det redan finns ett system för det.

Chaim Zlotni, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund.

Hos Sveriges Tandläkarförbund och Privattandläkarna är bilden entydig. IVO måste få större möjligheter att agera mot tandläkare som fortsätter behandla patienter trots att legitimationen återkallats. Det innebär samtidigt att myndigheten behöver större resurser.

– Legitimationen visar att du har behörighet att utföra arbetsuppgifter som finns inom tandläkarens arbetsområde. Ljuger man och slirar när det gäller behörigheten är risken stor att hygienen också brister i vården. Att utföra patientsäker vård kräver en viss kunskap, säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund.

Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, säger att det är högst olämpligt att en tandläkare som fått legitimationen återkallad fortsätter att arbeta.

– Det räcker inte med att IVO säger att en tandläkare fortsätter att jobba utan legitimation. IVO måste visa det, säger Lars Olsson.

De tandläkare som fortsätter behandla patienter riskerar att svärta ner hela kåren, säger Chaim Zlotnik. Han vill att patienterna ska undersöka om den tandläkare man träffat finns med i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Lars Olsson gör klart att tandvårdslagen (TVL) inte innehåller bestämmelser om vem som får utföra arbetsuppgifter på en tandläkarklinik, utan vad som ska göras, det vill säga ge patienter god tandvård. Vårdgivaren är ansvarig för att personalen har rätt kompetens.

Chaim Zlotnik är inne på samma spår. I princip kan en tandläkare som blivit av med legitimationen jobba kvar på en tandläkarklinik.

– Arbetsgivaren kan delegera arbetsuppgifter till medarbetare. Men en tandläkare som saknar legitimation får inte utföra något självständigt arbete, säger han.

Upptäck mer