Annons

Annons

Tandläkare i Italien döda i covid-19

Tandläkare i Italien har dött i covid-19 – men smittspridningen i yrkeskåren är lägre än man först hade trott. Det visar den första omfattande studien i Europa av hur tand­läkare drabbas av det nya coronaviruset.

Italiens tandläkare är organiserade i samma förbund som läkarna (FNOMCeO). Fram till mitten av maj hade organisationen registrerat inte mindre än 163 dödsfall bland sina medlemmar, varav 13 var tandläkare. Samtliga var män.
Men troligen dog inte alla som en följd av smittspridning på arbetsplatsen.

Dr. Marco Landi

Marco Landi


– Vi måste vara försiktiga när vi analyserar den här siffran, säger tandläkaren Marco Landi som är organisationens ordförande i provinsen Lodi i det hårt drabbade Lombardiet.
Dels var några av de avlidna registrerade som både läkare och tandläkare, vilket gör det svårt att veta vilket yrke som de praktiserade i år. Dels var flera av dem pensionärer, enligt registret.
Det sistnämnda är emellertid inget hinder för att de kan ha smittats i jobbet, eftersom flera pensionerade tandläkare och läkare har gått in och jobbat under krisen.
– Vi har förlorat en av våra 169 tandläkare här i vår provins, det var en 75-årig kollega som klev in och arbetade under pandemin. Vi vet förstås inte om det var på jobbet han blev smittad.

”Vår studie ger hela den europeiska tandläkarkåren en första bild av hur väl skyddade vi varit.”

Bland de 13 döda med titeln tandläkare var tio över 65 år, så åldern har varit en viktig faktor. Men hur stor har smittspridningen egentligen varit bland tandläkarna i Lombardiet? Organisationen ville ta reda på det, och inte bara för egen del, menar Marco Landi:
– Vår studie ger hela den europeiska tandläkarkåren en första bild av hur väl skyddade vi varit.
Lombardiet har drygt tio miljoner invånare och närmare 10 000 tandläkare. Cirka 4 000 svarade på enkäten som skickades ut i mitten av april, strax innan smittspridningen började minska.

En knapp procent hade smittats

Det totala antalet smittade går inte att få fram, eftersom flertalet inte testats. Men enkäten visar att endast en knapp procent av Lombardiets tandläkare bevisligen hade smittats av covid-19, varav hälften fick behandlas på sjukhus. Ännu intressantare var emellertid att bara 15 procent hade symtom som kunde tyda på att de möjligen haft sjukdomen.
– Vi bad dem att nämna minsta feber, hosta, halsont eller huvudvärk, alltså symtom som kan tyda på andra sjukdomar också. Så vi tror att det var betydligt färre än dessa 15 procent som haft covid-19.
Vilken slutsats drar du av det?
– Att vi tandläkare klarat oss undan bättre än jag hade trott.
Hur förklarar du att så få smittats?
– Att vår skyddsutrustning och våra rutiner fungerat bra, att den säkerhetsnivå vi lagt oss på till största delen räcker även vid en sådan här kris.

Väntat med behandling

Att Italiens tandläkare drabbats mindre hårt än läkarna beror självfallet på att de mött betydligt färre patienter. I Italien, liksom i övriga Europa, har tandvårdspatienter som inte haft akut värk fått vänta med sina behandlingar.
– Men att så många läkare dött beror också på att vi har ett ovanligt stort antal familjeläkare som i början behandlade patienter i hemmen utan ordentlig skyddsutrustning. Det är så sorgligt, jag kände fyra av dem som dött här i provinsen.

Tandläkarnas utsatthet skiljer sig åt inom Europa

Genomarbetade vetenskapliga studier av hur covid-19 påverkat vårdpersonalen lär dröja en tid, men nyligen refererade tidskriften Science en studie av 200 läkare och tandläkare från olika länder i världen som hade dött fram till början av april. Fem procent var tandläkare. Som en jämförelse kan man nämna att 40 procent var läkare inom akutvården.
Marco Landi är skeptisk till siffrorna, ”underlaget är för litet”, men han höjer ett varningens finger för att tandläkarnas utsatthet skiljer sig en del inom Europa. Utöver engagemanget inom italiensk tandvård är han också ordförande i Council of European Dentists där 31 länder ingår.

Tillräckligt med skyddsutrustning

Häromveckan kontaktade man sina medlemmar, däribland Sveriges Tandläkarförbund, och frågade hur de tacklade covid-19. Endast tre länder kunde svara att de just då hade tillräckligt med skyddsutrustning (Personal Protective Equipment, PPE): Schweiz, Nederländerna och Sverige.
Marco Landi är orolig över bristen i stora delar av Europa. Nyligen skickade han brev både till EU-parlamentets ordförande och till EU-kommissionären för hälsofrågor och påtalade problemet.
– Det handlar inte bara om tandläkarna, det handlar om all tandvårdspersonal. Den här luftburna smittan är en stor fara på hela mottagningen. Det måste finnas skyddsutrustning till alla.

Säkerhetsåtgärder

Själv driver han en liten klinik med en kollega i Lodi, och de har infört en rad säkerhetsåtgärder i lokalerna.
– Tidningar och leksaker är borttagna ur väntrummet, vi vädrar oftare än vanligt och låter bara ett fåtal vistas samtidigt i väntrummet. Man kan inte vara nog försiktig.

Upptäck mer