Annons

Annons

Tandläkarlöner fortsätter att stiga

Lönerna för allmäntandläkare fortsätter att stiga. Under 2022 steg lönen i genomsnitt med två tusen kronor per månad. Högst är medellönen i Kalmar. Det visar lönestatistik från Tjänstetandläkarna (TT).

Medellönen för en allmäntandläkare inom folktandvården ligger idag på 45 281 kronor i månaden. Bäst tjänar de som arbetar i Kalmar, där genomsnittslönen ligger på 50 897 kronor.

Bland landets 1606 distriktstandläkare tjänar de flesta mellan 35 300 och 58 700 kronor. Samtidigt ligger löneökningstakten på 3,16 procent för samtliga tandläkare som är verksamma inom folktandvården. Det så kallade märket för industriavtalet ligger på 1,8–2,2 procent.

– Med tanke på var märket ligger så tycker jag att 3,16 procent är en bra ökning, säger Anna Cestar, ombudsman och jurist vid TT.

Svårast att hitta specialister

På många håll i landet råder stora vakanser inom folktandvården, svårast är det att hitta specialister. Flera regioner har under året satsat stort för att locka till sig specialister. Norrbotten satsar mest och har i genomsnitt höjt lönerna med 4,6 procent, följt av Gävleborg på 3,5 procent. Därefter kommer Östergötland och Stockholm som har höjt lönerna med 3 procent.

Käkkirurger och protetiker är bäst avlönade. Här ligger medellönen på 75 039 kronor respektive 72 216 kronor. Detta avser tandläkare inom folktandvården, myndigheter som tandläkarhögskolorna och tandläkare i privat sektor. Kalmar toppar även löneligan bland specialister. Medellönen för specialisttandläkare i privat sektor ligger på 77 803 kronor och där tjänar den lägst avlönade 51 000 kronor. De som tjänar bäst har en månadslön runt 92 000 kronor.

I Norrbotten har satsningen på specialisternas löner lyft länet i löneligan. Tidigare låg man i det absoluta bottenskiktet.

Ida Nilsson

– Det har gett bra utfall, vi har klättrat uppåt, men lönerna släpar fortfarande efter. Det behövs ytterligare höjningar, säger Ida Nilsson, ordförande för TT i Norrbotten.

Samtidigt är vakanserna stora i Norrbotten. Det gäller tandvårdspersonal över lag. Ida Nilsson räknar med att det saknas 50 personer i dagsläget. Glädjande nog har folktandvården i Norrbotten lyckats rekrytera nio-tio nyutexaminerade tandläkare från Göteborg.

– Vi hade flera tandläkarstudenter som sommarvikarierade här under sommaren, de var inne på termin nio. Det blev en bra sommarrekrytering, säger Ida Nilsson.

Bland landets ST-tandläkare ligger genomsnittslönen på 39 289 kronor. Den relativt låga siffran beror på att majoriteten i denna grupp fick sin legitimation under perioden 2010–2022.

Genomsnittslönen för en nyutexaminerad tandläkare i Sverige ligger på 37 118 kronor bland de 305 som tog examen 2020–2022. De flesta tjänar mellan 32 900 och 41 745 kronor. Gävleborg har de högsta lönerna för nyutexaminerade. Medellönen för en nyanställd ligger här på 45 022 kronor i månaden. I Dalarna och Värmland kan nyutexaminerade nå upp till 46 900 kronor i månadslön.

Den som vill ha en bra ingångslön som nyutexaminerad tandläkare bör alltså söka sig bort från storstäderna. I Stockholm och Malmö är ingångslönerna nämligen lägst. De går in på en månadslön runt 33 000 kronor i månaden. Lägstalönen ligger på 31 500 kronor i månaden.

Lars Hagerström

Lars Hagerström är ordförande för TT:s avdelning i Skåne.

– Vi ligger i det allra lägsta skiktet och där har vi legat i många år, säger han.

Han upplever att arbetsgivaren numera är mer lyhörd när det gäller lönefrågor jämfört med tidigare, men det är fortfarande långt kvar till de konkurrenskraftiga löner som de stora kedjorna erbjuder.

Tandläkarkåren genomgår en generationsväxling där många erfarna och välbetalda tandläkare antingen går i pension eller byter till privata arbetsgivare. Många högavlönade förvinner. Samtidigt har 40 procent av allmäntandläkarna i Skåne endast arbetat två år eller mindre. Följden blir en återhållen löneutveckling. Även ingångslönerna är låga i ett nationellt perspektiv.

De två senaste årens lönepotter har därför till stor del gått till att höja ingångslönerna. Konsekvensen blir att de redan etablerade får en liten löneökning.

– Vi är inte emot att ingångslönerna höjs, men det blir för lite över till de andra. Vi anser att höjda ingångslöner ska tas utanför lönepotten, säger Lars Hagerström.

Ulrika Rebhan

Ulrika Rebhan, ordförande för TT:s avdelning i Region Stockholm, säger att arbetsgivaren gjorde en satsning förra året.

– Men det krävs många fler insatser för att vi ska komma i kapp i löneutvecklingen. Regionen är mer medveten om konkurrensen från de privata kedjorna, samtidigt har folktandvården i regionen inte lika lätt att rekrytera tandläkare längre. Regionen betraktar den ökande konkurrensen som ett problem idag, något man inte gjort tidigare.

Stora pensionsavgångar, hög rörlighet på arbetsmarknaden och inflationen är krafter som håller lönerna nere. Samtidigt tror Ulrika Rebhan att minskad lönsamhet hos privata kliniker kan leda till att uppsagda tandläkare söker sig till Folktandvården, som inte är lika konjunkturkänslig.

  • Bland chefer för allmäntandvård hos folktandvården ligger medellönen på 67 855 kronor. Region Västmanland ligger här högst med en genomsnittlig lön på 76 617 kronor.
  • För chefer inom specialisttandvården ligger medellönen betydligt högre, närmare bestämt 89 078 kronor.
  • Den högst betalda gruppen är chefer som tog specialistexamen för 20 år sedan. Här ligger den genomsnittliga lönen på 93 000 kronor.

Statistiken som TT presenterar bygger i första hand på siffror från folktandvården. Sådan statistik är mer lättillgänglig jämfört med siffror från privat sektor. Förklaringen är att materialet från folktandvården rapporteras in från TT:s avdelningar runt om i landet, medan siffror från privat sektor bygger på enkätsvar.

Anna Cestar

Anna Cestar tycker inte att den ingångslönen speglar det ansvar och utbildning som yrket kräver.

– Landets lägsta ingångslön finns i Stockholm och ligger på 31 500 kronor, samtidigt är det svårt att rekrytera tandläkare till folktandvården, som dessutom har svårt att behålla tandläkare.

Upptäck mer