Annons

Annons

Tandläkartidningen spår tandvårdsåret 2024

Redaktionen har tittat i sin spåkula för det kommande året, och ser att riskbedömning, anmälningsplikt och högkostnadsskydd även i år kommer att vara högst aktuella frågor.

Foto: Colourbox

Redan i mars ska Socialstyrelsen ge förslag på hur en ny modell för en nationell riskbedömning inom tandvården ska utformas och implementeras. Eftersom det både är en modell som ska gälla för all tandvård, och en av förutsättningarna för ett nytt högkostnadsskydd, tippar vi att riskbedömning är något som kommer att diskuteras flitigt under hela året.

Ytterligare en utredning ska delredovisas under våren. Det är Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga och analysera kommuners och regioners arbete mot välfärdsbrottslighet i hälso- och sjukvården och tandvården. Slutredovisning sker till hösten, och då kan vi sannolikt förvänta oss förslag på åtgärder för att hindra välfärdsbrottslighet.

Under hösten kommer också regleringsförslaget om att offentliganställda ska bli skyldiga att anmäla personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd. Utredningen ska även ha tittat på om det finns situationer där detta skulle strida mot ömmande värden. Vi spår att debatten om anmälningsplikten då kommer att blossa upp igen.

Lite senare under hösten bör vi se ett förslag om ett nytt högkostnadsskydd inom tandvården. Vi kommer också att få höra mer om övergångsregler för när åldersgränsen för fri tandvård sänks från och med år 2025.

En annan spaning är att vi kommer att fortsätta att prata om den geografiskt ojämna tillgången på tandläkare i Sverige. Vi hoppas att vi ska kunna berätta om satsningar, både små och stora, för att lösa detta. Vi tror också att vi kommer att höra mer än tidigare om utmaningarna för lärosätena, framför allt om bristen på disputerade lärare.

Annat som bubblar i spåkulan är frågor om beredskap, digitalisering och hållbarhet.

Och så spår vi att Odontologisk riksstämma och Swedental i Göteborg slår ett post-pandemiskt besökarrekord.

Upptäck mer