Annons

Annons

Tandvården kan arbeta effektivare mot tobak

Tandvården kan bli effektivare i kampen mot tobak. Det anser Sveriges Tandläkarförbund.

Tandläkare är nyckelpersoner som på sikt kan få patienter att sluta med tobak. Första steget är att fråga om patienternas tobaksvanor. Och det gör de flesta tandläkare, visar en ny undersökning som Tandläkarförbundet har gjort.
Förbundets enkät om tandvårdspersonalens tobaksförebyggande arbete med patienterna 2011 visar att:
* 85 procent av tandläkarna som svarade journalför alltid eller för det mesta patienternas tobaksbruk.
* 81 procent diskuterar tobaksvanor med patienterna.
* Två tredjedelar följer alltid eller för det mesta upp tobaksbruk vid återbesök.
* Drygt hälften ger information om vinster med att sluta.
Men undersökningen visar också att:
* Bara en tredjedel ger muntlig information om hjälp med avvänjning.
* Få tandläkare ger patienterna skriftlig information.
Bättre stöd behövs
– Fler och fler tandläkare jobbar med tobaksprevention i den mening att de frågar patienterna om de använder tobak och noterar det i journalen, men det finns mer som de kan göra, säger Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.
– Många upplever att de inte har tillräckligt med stöd. Det måste finnas rutiner om hur och vart man ska remittera patienter som vill ha hjälp med att sluta med tobak.
Sådana rutiner finns inte på alla tandvårdskliniker i dag, konstaterar hon.
– Utan kunskap om vilka möjligheter för tobaksavvänjning som finns och vart patienten kan vända sig, blir det svårt för tandvårdspersonal att lyckas med uppgiften.
Läs rapporten och tandvårdspersonalens arbete med tobaksprevention på Tandläkarförbundets hemsida.

Upptäck mer