Annons

Annons

Tandvårdens 30 mäktigaste

Vem viskar i politikernas öron? Tandläkartidningen har rankat de 30 mest inflytelserika personerna i Tandvårdssverige.

Åtminstone fram till valet är Göran Hägglund socialminister och den som har den yttersta makten över tandvården. Förlorar regeringen pekar mycket på att hans jobb – och makten som följer med det – går till Lena Hallengren (S).
Under Göran Hägglunds tid har flera reformer inom tandvården sjösatts, så även om ministern själv inte brinner för tandvård har han fått en del gjort. Samtidigt har ett viktigt projekt kapsejsat: den prisjämförelsesajt som skulle ge patienter bättre möjlighet till medvetna val av vårdgivare.

Utredare och granskare

Visst är det politikerna som fattar många avgörande beslut. Men på Tandläkartidningens maktlista finns också många av dem som utreder, granskar och ger politikerna beslutsunderlag. De har förstås stort inflytande.
Precis som många av dem som lobbar och opinionsbildar.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar om vilka tandvårdsbehandlingar som ska omfattas av högkostnadsskyddet och fastställer referenspriser för dem. Det har en direkt inverkan på vardagen i verksamheten och TLV:s generaldirektör Sofia Wallström kommer på andra plats på vår maktlista. Hon anses kunnig på tandvårdsfrågor och har stor möjlighet att påverka politikerna.

Viktiga personer från Socialstyrelsen

Makt att utreda och besluta om läkemedel, behandlingsmetoder och med uppdrag att granska hur tandvården fungerar har också Socialstyrelsen, SBU och IVO. Även de påverkar vardagen och har inflytande över politiska beslut. Därför hamnar viktiga personer därifrån högt på vår topplista.
Men redan på tredjeplats smyger sig en mer informell makthavare in: Björn Klinge, professor på KI, dekan på Malmö högskola, debattör, alltid med i medierna och med ett betydande kontaktnät i alla viktiga sammanhang. Flera bedömare menar att Björn Klinge har ett finger med överallt inom tandvården.

Låg profil

En person som själv inte sitter på en tydlig maktposition kan ha inflytande. Andra, som har mer eller mindre låg profil, kan inneha en viktig post. Det gäller för flera på vår lista, till exempel Ann-Chriztine Ericsson. Hon syns inte mycket utanför Praktikertjänst men som affärsområdeschef för Tandvård basar hon över landets största tandvårdsföretag och har därmed stort inflytande.
På Ptj finns även helt nye vd:n Johan Fredriksson och färske ordföranden Urban Englund. Båda finns i slutet av vår lista. Anledningen är att även om deras uppdrag ger dem stor makt och inflytande, är de för nya för att kunna bedömas på ett bra sätt.
Samma sak gäller för Privattandläkarnas nya ordförande Caroline Nordquist Orsucci. Enligt vår bedömning är PT:s tydligaste röst i dag Lars Olsson.

Leder stora organisationer

Folktandvårdens chefer leder stora organisationer. Störst är de i Västra Götalandsregionen och Stockholm och toppcheferna härifrån är med på vår maktlista. Det är även Bent Petersen, chef i Västra Götaland med ansvar för utveckling och kvalitet samt ordförande i Folktandvårdsföreningen, en organisation för landets tandvårdschefer. Vi tror att de två uppdragen kommer att ge honom inflytande på tandvårdens framtid och rankar honom därför före båda toppcheferna.
Har forskare makt? Självklart. Den enda mer renodlade forskaren på vår topplista är dock Ann Wennerberg, professor på Malmö högskola. Det finns förstås flera kandidater bland forskarna, men hon var den första odontolog som blev eminenserkänd, har fått stora anslag och publicerar sig mycket, vilket bidrar till hennes placering.
Inom universitetsvärlden finns förstås fler personer med inflytande men ingen mer än de redan nämnda har nått vår lista.
 

Hela listan:

 

1

GÖRAN HÄGGLUND, socialminister
Etta förstås – men bara en månad till? Har genomfört en del reformer på tandvårdens område, men anses inte direkt brinna för tandvårdsfrågor.
”Det har gjorts en hel del på tandvårdsområdet, men det är framförallt tre reformer som jag tycker är särskilt viktiga. Dels det allmänna högkostnadsskyddet som infördes 2008, till en kostnad av tre miljarder kronor per år. Dels det särskilda högkostnadsskydd som infördes för personer med så kallat oförskyllt dålig tandhälsa, alltså när exempelvis sjukdom eller medicinering bidrar till problem med tänderna. Därutöver är jag glad över att ha kunnat införa tandvårdschecken för alla personer över tjugo.”
 

 
 
 
 
 

Upptäck mer