Annons

Annons

Tandvårdkedja kastas ut från tandvårdsstödet

Tandvårdskedjan My Dentist avansluts från det statliga tandvårdsstödet efter beslut av Försäkringskassan. Detta efter att en telefonförsäljare fått tillgång till sekretesskyddade patientuppgifter. Dessutom kommer myndigheten att anmäla enskilda behandlare till IVO.

Försäkringskassan har avanslutit tandvårdskedjan My Dentist från det statligatandvårdsstödet.

Samtidigt kräver Försäkringskassan tillbaka över tre miljoner kronor för utbetalningar i det statliga tandvårdsstödet avseende behandlingar som My Dentist utfört. Återkraven sker inom ramen för Försäkringskassans efterhandskontroller.

Tandvårdskedjan ska också ha gjort omotiverat många förfrågningar i systemet för det statliga tandvårdsstödet.

– Vi ser väldigt allvarligt på det inträffade, en avanslutning är den mest ingripande åtgärden, säger Joakim Rådeström, områdeschef för det statliga tandvårdsstödet på Försäkringskassan.

Försäkringskassan har i samband med återkravet på flera miljoner kronor bedömt att kvaliteten på behandlingarna kan ifrågasättas.

Ska Försäkringskassan anmäla behandlare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)?

– Ja, vi håller på att skriva en anmälan till IVO, säger Joakim Rådeström.

Enligt Joakim Rådeström baserar sig beslutet att avansluta My Dentist på de läckta patientuppgifterna och återkraven på över tre miljoner kronor.

Hur fick Försäkringskassan reda på att sekretesskyddade patientuppgifter hade använts på ett otillåtet sätt?

– Vi fick tips om det i februari 2023. Vi vet att uppgifterna använts i marknadsföringssyfte, säger Joakim Rådeström.

My Dentist meddelar dock att man kommer att överklaga beslutet.

– Först hos Försäkringskassan omprövningsenhet och därefter i förvaltningsrätten, eftersom vi inte räknar med att Försäkringskassan ändrar beslutet, säger Per Jansson, medgrundare och finanschef på My Dentist.

Dessutom ska man begära en så kallad inhibition av beslutet, det vill säga att det inte tillåts träda i kraft innan ärendet är avgjort.

När det gäller den telefonförsäljare som jobbade på uppdrag av My Dentist fanns det enligt företaget både avtal och instruktioner om att några slagningar mot Försäkringskassans system inte skulle ske. Detta ska dock inte ha följts av telefonförsäljningsbolaget enligt Per Jansson.

De många och enligt Försäkringskassan omotiverade förfrågningarna i systemet berodde enligt Per Jansson på ett byte av journalsystem. I samband med bytet ska systemet ha gjort automatiska inhämtningar av personuppgifter hos Försäkringskassan, ett fel som Per Jansson säger är avhjälpt nu.

– Försäkringskassan går på den mest omfattande sanktionen. Vi tycker inte att beslutet står i proportion till de brister som förekommit. Försäkringskassan kunde ha använt en mildare sanktion.

Försäkringskassans beslut träder i kraft den 20 december. Därefter kan My Dentist inte ansöka om ersättning från det statliga tandvårdsstödet.

Upptäck mer