Annons

Annons

Tuggummi minskar risken för karies

Att tugga sockerfritt tuggummi kan minska risken för karies med en tredjedel, visar ny brittisk metaanalys.

Att tugga sockerfritt tuggummi är ett effektivt sätt att minska risken för karies hos barn och ungdomar med hög kariesrisk. Det kan brittiska forskare konstatera efter att de gjort en systematisk översikt samt en metaanalys av den samlade litteraturen på området publicerad i The Journal of Dental Research.
Sammanställningen omfattar tolv studier och visar att sockerfritt tuggummi minskar risken för karies med 28 procent. När forskarna tittade enbart på de åtta studier som undersökt tuggummi med xylitol var skyddet till och med något större, 33 procent.

Sockerfria tuggummin

Elva av de tolv studierna undersökte effekten av sockerfritt tuggummi hos barn och ungdomar. Endast en studie undersökte enbart vuxna och en studerade mamma–barn-samband varför forskarna varnar för att dra alltför långtgående slutsatser när det gäller effekten hos vuxna. Här behövs fler studier, menar de.
Mekanismerna bakom effekten består enligt forskarna av tre samverkande processer. Dels stimuleras salivutsöndringen och dels är ofta sockerfria tuggummin bärare av bakteriostatiska substanser som xylitol eller sorbitol. Slutligen konstaterar forskarna att användande av sockerfria tuggummin omöjliggör samtidigt intag av sockerinnehållande produkter.
Utöver tuggummits goda effekter på risken för karies ökar tuggandet även blodflödet till hjärnan samt minskar risken för otitis media hos barn upp till 12 år, enligt en färsk Cochrane‑översikt. Något som visar att det på många sätt är hälsofrämjande att tugga tuggummi.

Upptäck mer