Annons

Annons

Små satsningar på tandvården i budgetpropositionen

Det sker inga större satsningar på tandvården under 2023. Det framgår av budgetpropositionen som presenterades i tisdags. Samtidigt ger statsbidragen inget utrymme för förstärkningar av barntandvården. Det säger Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik.

Chaim Zlotnik förväntar sig att Tandläkarförbundet bjuds in till utredningen av ett nytt högkostnadsskydd.

Trots att regeringen och samarbetspartiet SD både under valrörelsen och sedan i Tidöavtalet betonade att tandvården är en prioriterad fråga sker inga större satsningar nästa år. Det framgår av budgetpropositionen som regeringen presenterade på tisdagen. Ersättningarna i tandvårdförmånerna räknas förvisso upp med 300 miljoner kronor nästa år, men Tandläkarförbundet betecknar satsningen som blygsam.

Ingen skillnad

För regionerna höjs statsbidraget med 1,8 miljarder kronor nästa år, men det är allt för lågt för att kunna göra någon reell skillnad för den offentliga tandvården i Sverige, anser Chaim Zlotnik.

– Många regioner kan vänta sig kraftiga kostnadsökningar vid kommande indexuppräkningar då priset på bränsle och el rusar i höjden, säger han.

Barntandvård fortsatt underfinansierad

Regeringen lyfter förvisso fram inflationen i budgetpropositionen, men även den demografiska utvecklingen gör att skatteunderlaget försvagas under kommande år.

– Det innebär med stor sannolikhet att vi inte får förbättrade förutsättningar att lösa till exempel en underfinansierad barntandvård, säger Chaim Zlotnik.

Genomförs under mandatperioden

En reform av tandvårdens högkostnadsskydd ska som utlovat tillsättas av regeringen. Systemet ska efterliknas det som idag finns inom övrig vård och de äldre med sämst munhälsa ska prioriteras, vidare vill regeringen komma åt det systematiska fusket och missbruket av tandvårdsstödet. Det nya högkostnadsskyddet ska införas under mandatperioden, lovade Oscar Sjöstedt (SD), under tisdagens budgetdebatt i riksdagen.

Vårdkedjan Praktikertjänst har tidigare ifrågasatt SD:s beräkning för hur ett nytt högkostnadssystem ska finansieras. Samtidigt är det svårt att förutse hur stor efterfrågan på tandvård skulle bli om högkostnadsskyddet efterliknas det som gäller för övrig vård.

Väntar på inbjudan

Tandläkarförbundet vill ta en aktiv del i utredningen av ett nytt högkostnadsskydd och betonar att tandvården inte är betjänt av kortsiktiga lösningar som riskerar kvaliteten på munhälsan.

– Det är vår uppgift att belysa risker såväl som möjligheter med en omfattande reform, säger Chaim Zlotnik.

Mer inom samma ämne

Upptäck mer