Annons

Annons

VFU utreds för Stockholms studenter

Ska även tandläkarstuderande vid Karolinska institutet få verksamhetsförlagd undervisning (VFU)?

Frågan utreds nu av Bertil Koch, före detta tandvårdsdirektör tillsammans med Marianne Appelquist, tidigare Socialstyrelsen på uppdrag av Stockholms läns landsting. Utredningen blir klar under senhösten 2014.
Utredningen gäller VFU för både tandläkare och tandhygienister. VFU finns sedan tidigare på de andra utbildningsorterna.
Olika enkätundersökningar gjorda av Tandläkarförbundets studerandeförening och Sveriges Tandläkarförbund visar att Stockholms tandläkarstuderande inte är helt nöjda med de praktiska delarna av utbildningen.

Upptäck mer