Annons

Annons

Ämne i choklad kan vara bättre än tandkräm

Teobromin, en alkaloid som finns relativt rikligt i choklad, har förmågan att öka remineraliseringen av tänder på samma sätt som fluor i tandkräm, men vid en molarkoncentration som är mer än 70 gånger lägre. Det visar en amerikansk studie där forskarna har tagit tre små block utsågade ur vardera 30 nyligen extraherade humantänder, skapat en...

Teobromin, en alkaloid som finns relativt rikligt i choklad, har förmågan att öka remineraliseringen av tänder på samma sätt som fluor i tandkräm, men vid en molarkoncentration som är mer än 70 gånger lägre. Det visar en amerikansk studie där forskarna har tagit tre små block utsågade ur vardera 30 nyligen extraherade humantänder, skapat en skada likt ett begynnande kariesangrepp och sedan utsatt tandblocken för en cyklisk procedur med varierande pH för att efterlikna dagligt liv. Tandblocken utsattes dagligen för tre simulerade måltider med lågt pH under en timme följt av simulerade tandbehandlingar där de doppades ned i respektive testmedia under två minuter varefter de förvarades i konstgjord saliv under resten av tiden. Testmedia var konstgjord saliv, som kontroll, likadan saliv med teobromin eller med en slurry gjord av tandkräm. Behandlingen pågick i 28 dagar.
Teobromin och fluortandkräm var överlägset kontrollen på att remineralisera tänderna. Teobrominlösningen gjorde samma jobb som tandkrämslösningen, men vid en koncentration av 0,0011 mol/l jämfört med fluorkoncentrationen som var 0,0789 mol/l.
Mekanismen bakom och hur denna kunskap ska kunna användas är nu föremål för forskarnas nya projekt.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade