Annons

Annons

Att finna det lilla extra

Att hitta en spännande och intressant miljö och få den som ska fotograferas att känna sig avspänd är A och O, anser fotograf Sofia Sabel. Här intill finns några exempel på bilder som hon tagit för Tandläkartidningen

[slideshow]
Säkert finns det mer spännande miljöer för en fotograf än en tandläkarklinik, men Sofia Sabel, som varit verksam som fotograf i 15 år, tycker att det är en utmaning att hitta något extra som lyfter bilden, lyfter fram den det handlar om och harmonierar med det ämne som tas upp.
– Naturligtvis är personen den viktigaste att lyfta fram i bilden, men det finns alltid något, exempelvis en färg på en vägg, någon detalj i miljön, som kan tillföra det där lilla extra, förklarar hon.
Då och då under senare år har hon medverkat i Tandläkartidningen med bilder från Göteborg, där hon bor. Men hon arbetar även för flera kundtidningar, bland annat Volvos, och tar även stillbilder för tv.
Att fotografera personer är inte alltid lätt. En del känner sig väldigt besvärade av fotografens närvaro, andra lägger sig sekundsnabbt till med »rätt« pose.
– Oftast slappnar de som är spända av när de ser att jag inte är så farlig, och då blir det ofta bra bilder. Svårare kan det vara med fotovana personer, som automatiskt lägger sig till med »rätt« uttryck, men ofta inte blir naturliga på bild.
Ovan och här intill finns några av de bilder hon tog för Tandläkartidningen 2010. Då mötte hon Henrik Rylander, fotograf på Odontologen i Göteborg, därtill ljudkonstnär och musiker.
– En person som det var lätt att fotografera, dessutom i en spännande miljö med alla instrument nere i källaren, berättar hon

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade