Annons

Annons

Finns det skadliga ämnen i munhygienprodukter?

Munhygienprodukter regleras av kosmetikalagstiftningen. Där finns inga krav på att ingrediensernas mängd ska anges. Kan då innehållet i munsköljmedel och tandkräm vara skadliga för hälsan?

Munhygienprodukter regleras av kosmetikalagstiftningen. Där finns inga krav på att ingrediensernas mängd ska anges. Kan då innehållet i munsköljmedel och tandkräm vara skadliga för hälsan?

TLT 2 2012 s 54

Upptäck mer