Annons

Annons

Förbättra munvårdsråden till strokepatienter

Denna uppföljning av patienter som nyligen fått stroke understryker behovet av att förbättra informationen om risken för oral ohälsa till strokepatienter, deras anhöriga och vårdpersonal för att stimulera till regelbunden tandvårdskontakt samt öka följsamheten av givna munvårdsråd. Detta kan bidra till förbättrad oral hälsa och minskad risk att insjukna i pneumoni efter genomgången stroke.

Denna uppföljning av patienter som nyligen fått stroke understryker behovet av att förbättra informationen om risken för oral ohälsa till strokepatienter, deras anhöriga och vårdpersonal för att stimulera till regelbunden tandvårdskontakt samt öka följsamheten av givna munvårdsråd. Detta kan bidra till förbättrad oral hälsa och minskad risk att insjukna i pneumoni efter genomgången stroke.

Sidor från Wertsén et al 15

Upptäck mer