Annons

Annons

Parodontit dubbelt så vanligt hos diabetiker med högt socker

Dåligt kontrollerade diabetiker med för högt blodsocker har mer än dubbelt så hög risk att även drabbas av parodontit jämfört med personer utan diabetes. Det visar en colombiansk studie där 65 diabetiker har jämförts med 81 ickediabetiker.

Samtliga personer fick genomgå en fullständig dentalundersökning där sonderingsdjup, klinisk fästenivå och blödningsbenägenhet på sex ställen runt varje tand registrerades, dessutom räknades tänderna.
Diabetiker hade signifikant färre tänder än personerna utan diabetes. Dessutom fann forskarna ett tydligt samband mellan diabetiker med för högt blodsocker och en försämrad klinisk fästenivå. De kan också visa att oddskvoten att ha parodontit för diabetiker med för högt blodsocker är 2,24 vilket innebär en dryg dubblering av risken att drabbas.
Forskarnas förklaring till sambandet är att höga blodsockerhalter ökar halten av glykosylerade proteiner och inflammatoriska signalsubstanser vilket påverkar miljön i munnen hos de diabetiker som inte har kontroll på sitt blodsocker.

Upptäck mer