Annons

Annons

Parodontit dubbelt så vanligt hos diabetiker med högt socker

Dåligt kontrollerade diabetiker med för högt blodsocker har mer än dubbelt så hög risk att även drabbas av parodontit jämfört med personer utan diabetes. Det visar en colombiansk studie där 65 diabetiker har jämförts med 81 ickediabetiker.

Samtliga personer fick genomgå en fullständig dentalundersökning där sonderingsdjup, klinisk fästenivå och blödningsbenägenhet på sex ställen runt varje tand registrerades, dessutom räknades tänderna.
Diabetiker hade signifikant färre tänder än personerna utan diabetes. Dessutom fann forskarna ett tydligt samband mellan diabetiker med för högt blodsocker och en försämrad klinisk fästenivå. De kan också visa att oddskvoten att ha parodontit för diabetiker med för högt blodsocker är 2,24 vilket innebär en dryg dubblering av risken att drabbas.
Forskarnas förklaring till sambandet är att höga blodsockerhalter ökar halten av glykosylerade proteiner och inflammatoriska signalsubstanser vilket påverkar miljön i munnen hos de diabetiker som inte har kontroll på sitt blodsocker.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade