Annons

Annons

Rekommendation för antibiotika till patienter som strålbehandlats mot munhålan

Representanter från Svensk förening för Orofacial Medicin, Svensk Käkkirurgisk förening och Tandvårds-Strama* har tagit fram en konsensusrekommendation gällande antibiotika till strålbehandlade patienter i samband med tandextraktioner och andra käkbenspåverkande ingrepp.

Representanter från Svensk förening för Orofacial Medicin, Svensk Käkkirurgisk förening och Tandvårds-Strama* har tagit fram en konsensusrekommendation gällande antibiotika till strålbehandlade patienter i samband med tandextraktioner och andra käkbenspåverkande ingrepp.

Tandvårds-Strama

Upptäck mer