Annons

Annons

Tandtråd varannan dag inte tillräckligt

Att noggrant göra rent tänder och mellanrum mellan tänderna varannan dag är inte tillräckligt för att hålla rent från gingivit.

Att noggrant göra rent tänder och mellanrum mellan tänderna med tandborste och tandtråd varannan dag är inte tillräckligt för att hålla rent från inflammation i tandköttet, gingivit. Det kan brasilianska forskare visa efter att ha lottat 52 universitetsstudenter till en av fyra rengöringsfrekvenser 12 timmar, 24 timmar, 48 timmar eller 72 timmar.
Efter 30 dagar undersöktes studenterna av tandläkare som inte visste vem som rengjort hur. Resultatet visar att de som rengjort tänderna två gånger om dagen hade tecken på gingivit kring, i snitt, åtta procent av sina tänder. Motsvarande siffra för de som rengjort tänder en gång om dagen var 13 procent, medan de som väntade 48 timmar respektive 72 timmar mellan gångerna hade tecken på gingivit kring 26–27 procent av sina tänder.
Forskarnas slutsats är att det krävs minst en ordentlig rengöring var 24:e timme för att hålla tandköttsinflammationen borta hos i övrigt friska personer.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade