Annons

Annons

Ultraljud bra val vid rotspetsoperationer

Rotspetsoperationer där man rengör rotkanalen med ultraljud är betydligt mer framgångsrika än operationer som görs med traditionell teknik. Det menar käkkirurgen Sten Isaksson som var med och startade en kurs i oral kirurgi där metoden lärs ut.

Käkkirurgen Sten Isaksson var med och startade kursen ”Oral kirurgi i allmänpraktik” som fortfarande hålls fyra gånger om året vid Specialisttandvården i Halmstad. Ett efterfrågat kursmoment är rotspetsoperationer.
Att rensa rotkanalen med ultraljud har i flera studier visat betydligt bättre resultat än den traditionella tekniken då preparationen utfördes med rundborr. Metoden är dock inte så flitigt använd bland allmäntandläkare ännu.
– Den skulle kunna användas mycket mer. I dag lärs metoden ut på grundutbildningen. Vi behöver lyfta fram att den har en god prognos och att den egna tanden är värd att satsa på, säger Sten Isaksson.

Förbättrar prognosen

Traditionell preparation med borr och därefter fyllning har sämre resultat, oavsett fyllnadsmaterial. Orsaken är att rotkanalen inte rengörs lika väl.
Ultraljud i kombination med retrograd fyllning med IRM, intermediate restorative material, eller MTA, mineral trioxide aggregate, förbättrar prognosen avsevärt. Studier visar att metoden lyckas i över 90 procent av fallen, att jämföra med traditionell teknik som har en lyckandegrad på 50 till 60 procent.
Behandlingen går till så här: Minst 3 millimeter av rotspetsen tas bort, med så liten vinkel som möjligt. På detta sätt eliminerar man majoriteten av tandens sidokanaler. Sedan prepareras 3 till 4 millimeter av rotkanalen med ultraljudsinstrumentet.

Ultraljudsrensning av tand 17 vid en rotspetsoperation.

Ultraljudsrensning av tand 17 vid en rotspetsoperation.


Metoden har flera fördelar. Ingångsöppningen till rotkanalen blir inte lika stor med ultraljud som när man använder borr, vilket gör att man sparar mer tandsubstans. Tanden blir därför inte lika skör. Med ultraljudsinstrumentet kommer man också åt med bättre precision i kanalerna.

Mindre läckage

Jämfört med den traditionella rensmetoden blir det inte heller lika stort läckage av skadliga ämnen och bakterier ut i den omgivande vävnaden, eftersom man får en tätare, högre och mer centrerad fyllning i kanalen.
Lättast är att använda metoden i överkäken på enrotiga tänder långt fram i bettet, ungefär till och med premolarerna, de mindre kindtänderna. Är man rutinerad och har kirurgisk vana fungerar metoden bra även för kindtänder längre bak i munnen.
– Där kan det dock vara svårt att komma åt rotkanalerna ordentligt. Ett tips är att alltid börja med en lätt tand, till exempel en incisiv eller en premolar i överkäken, när man lär sig metoden. Under våra kurser får deltagarna vara med och assistera vid ett antal operationer. Det är ett bra sätt att lära sig tekniken på, säger Sten Isaksson.
Ultraljudsutrustningen är inte heller särskilt kostsam. Det fungerar bra att använda samma utrustning som vid tandstensborttagning, dock krävs att man köper till nya spetsar.

”Ger möjligheter att behålla tänder”

Metoden fungerar även för tänder som har stift eller pelare, eftersom man går in via rotspetsen. Detta innebär att tänder som annars skulle ha haft en dålig prognos numera kan räddas.
– Tekniken ger stora möjligheter att behålla tänder som tidigare bedömdes som extraktionsmässiga. En egen tand är oftast att föredra framför olika sorters protetiska lösningar, säger Sten Isaksson.
Läs också käkkirurgen Dan-Åke Wälivaaras kommentar: Metod värd att lyftas fram
Läs mer: Orto- och retrograd endodontisk revisionsbehandling

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade