Han vill hitta minsta möjliga dos

Han vill hitta minsta möjliga dos

Forskaren Att bidra till ny kunskap och att minska antibiotika­användningen. Det är två av Jack Hilons drivkrafter. Nu är ­studien han arbetat med publicerad i en ansedd tidskrift.
6 maj 2019
Plusmaterial
37
Nya riktlinjer för hygien i tandvården

Nya riktlinjer för hygien i tandvården

Hygien på kliniken Svensk Förening för Vårdhygiens tandvårdssektion har tagit fram riktlinjer för en lägsta godtagbar nivå i hygienarbetet inom tandvården.
6 maj 2019
183
Screenade för TMD ignoreras i tandvården

Screenade för TMD ignoreras i tandvården

Forskning Fyra av tio patienter som identifieras via TMD-screening lämnas helt utan åtgärd i tandvården. Och trots extra utbildnings­insatser och beslutsstöd blir det inte bättre.
2 maj 2019
Plusmaterial
58
Ny forskningschef blev två

Ny forskningschef blev två

Ledarskap Delat ledarskap blev lösningen för den nya tjänsten som forskningschef hos Folktandvården Stockholm AB. Sedan september förra året delar Lars Fredriksson och Pia Skott på ledarrollen.
30 apr 2019
Plusmaterial
90
Tandläkarstudenter fuskade på högskoleprovet

Tandläkarstudenter fuskade på högskoleprovet

Fusk Tre tandläkarstuderande blir av med sina högskoleprovsresultat efter att ha fuskat på högskoleprovet våren 2017.
27 apr 2019
138

Antibiotikabehandling och dess konsekvenser

Vetenskap Antibiotika bör användas med försiktighet och inkludera en avvägning av den förväntade kliniska effekten relativt riskerna med en oral infektion och det växande problemet med antibiotikaresistenta bakterier. Artikeln behandlar aktuella kunskaper om konsekvenserna av antibiotikabehandling – från omedelbara biverkningar till långsiktiga effekter såsom resistensutveckling.
9 apr 2019
39

Skolhälsan saknar samverkan kring socker

Socker Det är svårt för tandvården att komma in i skolorna, samtidigt som skolhälsan efterlyser stöd kring hur de ska lyfta frågor om matvanor, läsk och godis. Det visar en ny undersökning från Sveriges Tandläkarförbund.
29 apr 2019

Vardagskunskaper visar om barn kan borsta själv

Forskning Om ett barn kan skriva sin fullständiga adress, knyta skorna själv, skära kött med kniv och klippa ut komplexa figurer ur papper har barnet goda förutsättningar att kunna borsta tänderna själv.
25 apr 2019
96
Så får du personalen att stanna kvar

Så får du personalen att stanna kvar

Tandläkarbristen Människor har olika drivkrafter på jobbet. Klinikchefer som vill behålla sin perso­nal måste intressera sig för sina anställdas indi­viduella drivkrafter och ge dem roller där driv­krafterna får utrymme.
24 apr 2019
Plusmaterial
39

Brist eller balans? Många perspektiv på tandläkarbristen

Tandläkarbristen Det råder tandläkarbrist i Sverige och många behandlings­rum står tomma. Men hur stor bristen är, och kommer att bli de närmaste åren, går inte att säga innan man har ringat in vilka behov tand­vården ska tillgodose.
24 apr 2019
Plusmaterial
25

Tandvårdsturism – ökad risk för folkhälsan

Vetenskap Så kallad medicinsk turism, att kombinera elektiv vård utomlands med semester, ökar kraftigt. Patienter som väljer att söka vård utomlands bör vara införstådda med att det kan medföra en ökad risk att bli infekterad av antibiotikaresistenta bakterier.
9 apr 2019
28
Han ser hot – och möjligheter

Han ser hot – och möjligheter

Porträtt Ebola, koleratoxin och misstankar om bio­logisk krig­föring är vardagsmat för Ørjan Olsvik, ­professor i medicinsk mikrobiologi vid universitetet i Tromsø. Men det är i antibiotikaresistensen han ser ett av de största framtidshoten.
23 apr 2019
Plusmaterial
13

Kritik för undermålig journal

Etik Vårdanteckningar och ekonomiska noteringar om utförda åtgärder ska hållas isär i patientjournalen. En tandläkare i Västmanland som har blandat anteckningarna får kritik för det från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
23 apr 2019
Plusmaterial
19
Tandförlust föregår hjärt-kärlsjukdom

Tandförlust föregår hjärt-kärlsjukdom

Forskning Förlorade tänder förutsäger kommande hjärt-kärlhändelser och död. Det konstaterar koreanska forskare, som gjort den största studien hittills av sambandet.
17 apr 2019
84
Prenumerera här!

Ur senaste numret

BREXIT HOTAR NY CE-MÄRKNING

FUSKANDE STUDENTER BLIR AV MED STUDIERESULTAT

ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN KAN MINSKAS ÄNNU MER

VETENSKAPLIGT TEMA: ANTIBIOTIKA

Läs som E-tidning här

Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch