16 får bidrag och stipendier

14 feb 2014
Dela artikeln

16 personer fick forskningsbidrag och resestipendier vid Göteborgs Tandläkare-Sällskaps högtidssammanträde den 18 januari.

10 personer har fått forskningsbidrag:

* Maria Bankvall, 18 000 kronor. Stora återkommande aftösa sår och födoämnesallergi.

* Haidar Hassan, 18 000 kronor. Det supragingivala plackets mikroflora före och efter syra/basadaption i relation till karies.

* Olivier Carcuac, 18 000 kronor. Skillnader i infektionssvaret vid parodontit och peri-implantit.

* Maurits Persson, 18 000 kronor. Studier av förändringar i den dentofaciala morfologin under vuxenåldern.

* Charlotte Andrén Andås, 12 000 kronor. A new dental insurance: A health economic analysis and effects on oral health.

* Amina Basic, 12 000 kronor. Hydrogensulphide as riskmarker for proteolytic activity in the subgingival flora in periodontitis.

* Julia Naoumova, 10 000 kronor. Palatinalt retinerade överkäkshörntänder. En prospektiv longitudinell kontrollerad studie.

* Emma Wigsten, 10 000 kronor. Rotbehandling i folktandvården. Studier kring indikationer, kostnad, patientnöjdhet och kliniska resultat.

* Aina Wallström, 4 500 kronor. QoL and interactive e-mediated collaboration between head & neck cancer.

* Lisa Svensson, 4 500 kronor. Dental anxiety/phobia: Quality of life and efficacy of psychological treatment.

Sex personer har fått resestipendier:

* Sargon Barkarmo, 12 000 kronor. Bone-response on nano-hydroxyapatite coated PEEK and polymer implants.

* Karin Bäck, 12 000 kronor. Temporomandibular disorders.

* Emina Cirgic, 12 000 kronor. Behandling av stora överbett – jämförande studie mellan individuell samt prefabricerad apparatur med avseende på behandlingseffekter samt patientupplevelse. En multicenter prospektiv RCT.

* Jenny Öhman, 6 000 kronor. Genetiska och immunologiska markörer för uppkomst av oral cancer.

* Gita Gale, 6 000 kronor. Granulomatösa sjukdomar i den orala och mag-tarmkanalens slemhinna.

* Anette Wennström, 6 000 kronor. Odontological, medical and psychological aspects on oral health and health behaviour.

 

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch