32 får dela på 1 150 000 kronor

30 nov 2011
Dela artikeln

32 forskare får i år stipendier på sammanlagt 1 150 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet.                       

Här är hela listan:

Cecilia Abrahamsson, Malmö. TMD och stora skelettala bettavvikelser.

Kristina Arnrup, Örebro. Utveckling av rädsla och behandlingsproblem i barntandvården – en longitudinell studie.

Sofia Björnfot, Huddinge. Dissecting human monocyte subset functionality in periodontitis: implications for new immunomodulatory strategies.

Carl-Otto Brahm, Jönköping. The fearful patient in routine dental care.

Kåre Buhlin, Huddinge. Oral hälsa hos patienter med minnesstörningar.

Olivier Carcuac, Göteborg. Periodontitis and peri-implantitis. Clinical study.

Nikolaos Christidis, Huddinge. Impact of the serotonin receptor type 3 on chronic and experimental pain in human muscles.

Julia Davies, Malmö. Surface interactions and induction of stress tolerance in oral micro-organisms.

Andreas Dawson, Malmö. Effect of static tooth clenching on pain and intramuscular 5-HT release and estrogen, cortisol, and beta-endorphin levels in myofascial TMD patients.

Jan Derks, Göteborg. On dental implant therapy in Sweden.

Helena Fransson, Malmö. On the formation of a hard tissue barrier after pulp capping in humans.

Tania Godoy, Göteborg. Fortsatta studier av den clozapininducerade salivationen.

Joannis Grigoriadis, Huddinge. Spatial control of biting behavior with special reference to patients with dental implants.

Catharina Göthberg, Jönköping. The bone tissue response at immediately loaded implants with or without abutments supporting fixed partial dentures.

Bengt Götrick, Malmö. Läkemedelsinducerad muntorrhet.

Oscar Hammarfjord, Stockholm. Investigations of an apoptotic defect in monocytes and its contribution to inflammation and periodontitis pathogenesis.

Bengt Hasseus, Göteborg. Premalignant and malignant oral mucosal diseases – clinical, immunological and genetic aspects on diagnosis and treatment.

Catharina Hägglin, Göteborg. Burning mouth syndrome (BMS) – an intraoral enigma of elderly women.

Carola Höglund-Åberg, Umeå. Virulence and clonal diversity of aggregatibacter actinomycetemcomitans and its association with periodontal attachment loss.

Daniel Jönsson, Huddinge. Betydelsen av vitamin D och cathelicidin vid parodontit.

Anna Kats, Malmö. Betydelsen av prostaglandin E syntas i parodontal vävnad.

Cecilia Koskinen, Umeå. The integrin associated protein CD47 regulates both osteoclast and osteoblast formation and function.

Cecilia Larsson Wexell, Göteborg. ONJ – benbildning, benresorption och inflammation – klinisk pilotstudie.

Björn Lindell, Umeå.  Mikrovaskulära förändringar i kranial och extremitets muskulatur hos ALS patienter

Christina Lindh, Malmö. Upptäckt av benskörhet inom allmäntandvård – en kostnadseffektiv metod?

Sofia Louca, Huddinge. Pain genes and muscle biomarkers in myofascial temporomandibular.

Henrik Lund, Göteborg. Förekomst av marginal bennivåsänkning vid tandreglering – en prospek- tiv longitudinell studie med cone beam CT(CBCT).

Zivko Mladenovic, Umeå. Signals and interactions between biomaterials and bone cells.

Daniel Nebel, Malmö. Kväveoxid- och östrogeneffekter på IL-6 produktion i humana PDL-celler och endotelceller.

Maria Pigg, Malmö. Intraoral känseluppfattning vid symptomatisk apikal parodontit.

Nilminie Rathnayake, Huddinge. Salivary biomarkers of oral health.

Wivi-Anne Sjöberg, Göteborg. Effekten på orala streptokocker efter en engångsdos med 2 g Amoxicillin.

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch